کون سحرو گاییدم

0 views
0%

سلام اسم من امیره عاشق هارد سکسم هیکل خوبی هم دارم ولی تا یک ماه پیش نتونسته بودم دختری رو پیدا کنم تا باهاش سکس کنم پنج شنبه بود و حشرم زده بود بالا من تو تهران تو خونه مجردیم زندگی میکنم و خونه خودمون رو ترک کردم رفتم تو خیابون و دنبال دختر میگشتم گوشه خیابون یه دختره جذاب و سکسی رو دیدم با موهای بلند و کون گنده و سکسی حسابی رفته بودم تو کفش بهش گفتم چند میگیری گفت بستگی داره گفتم هارد سکس گفت دویست تومن منم ک حشرم بالا زده بود و کیرم بدجوری باد کرده بود قبول کردم تو راه یکم حرف زدیم و فهمیدم اسمش سحره و اولین تجربه سکسشه چون به پول احتیاج داره دلم سوخت براش ولی از کیرمم نمیتونستم بزنم منم بهش گفتم برده میخوام اونم قبول کرد وارد ساختمون شدیم بهش گفتم برو دستشویی خودتو خالی کن و اونم رفت منم اسپری زدم به کیرم تا از دویست تومنی که میدم نهایت استفاده رو کنم فیلم سکسی زیاد دیده بودم و تجربه کامل داشتم از دستشویی اومد بیرون سریع دستامو دور کمرش حلقه کردم و لبامو گذاشتم رو لباس درشت و قرمزش زیاد حرفه ای نبود ولی خب حال داد کشوندمش رو تخت و افتادم روشو از رو لباس یکم سینه هاشو مالوندم که دیدم حال نمیده لباسشو از تنش در اوردم و مالوندمش آه آهش رفته بود هوا و منو حشری تر کرد سرمو کردم تو موهای بلند خرماییش ک بوی معرکه ای میداد مستم کرده بود بعد شورت زرشکیش رو دراوردم و شروع کردم خورد کسش و اون وسطا یه گازی هم از گوشه کسش میگرفتم دیگ از حشر زیاد داشت جیغ میزد منم دستمو میزاشتم رو دهنش منم چون نمیخواستم به این زودی ارضا شه کسشو ول کردم و کیر کلفتمو ک یه بیست سانتی میشه دراوردم اول ک کیرمو دید ترسید منم موهاشو کشیدم تا اومد دهنشو باز کرد ک داد بزنه کیرمو ک راست کرده بودو تا ته کردم تو حلقش چشماش داشت میزد بیرون و مدام اوق میزد منم بی توجه بهش تو دهنش تلمبه میزدم و حااال میکردم کیرم و چند ثانیه ته گلوش نگه داشتم و بعدش دراوردم تفلک سحر قرمز شده بود ک نفس نفس میزد زیر لب گفت وحشی منم زدم تو گوشش و گفتم حرف دهنتو بفهم جنده و پرتش کردم رو زمین اومد گذاشتم رو کسش ک بکنم تو خودشو کشید عقب و گفت دخترم گفتم پولشو میدم گفت نه منم بیخیال شدم و گفتم داگ استایل بشه اونم گفت چشم و خوابید یه بالش گذاشتم زیره شکمش تا کونه گندش بالاتر بیاد یهو دیدم بغض کرده ک گفتم چته و گفت میترسم منم گفتم نترس یجوری میکنم اخ نگی و خندیدم سوراخش خیلیی تنگ بود خودم داشتم فک میکردم ک چجوری بکنم توش ک اول خشک خشک یه انگشت کردم توش ک داد زد منم سریع دهنشو گرفتم و گفتم خفه شو دیگ سه تا انگشتم تو کونش بود و اون داشت گریه میکرد یکم کرم زدم به کونش و کیرمو گذاشتم رو سوراخش سره سحرو کردم تو بالش و با دستام کمرشو گرفتم تا فرار نکنه اول به زور سره کیرمو به زوور کردم توش داشت گریه میکرد و التماسم میکرد منم یهو فشار دادم ک تا دسته بره توش ولی نصفش بیشتر نرفت جیغ میزد و مثله مار به خودش میپیچید و میخواست فرار کنه داد زدم سرش و یکی زدم رو کونه جذابش ک حسابی دردش گرفت هی التماسم میکرد و منم بی توجه به خواهش هاش تا ته کردم توش داشت میمرد از درد و مدام میگفت ترخداا گوه خوردم پول نمیگیرممم فقط بزار برمم منم میگفتم دیگ دیره سحرم باید زودتر تصمیمتو میگرفتی و تند تند تلمبه میزدم و من حال میکردم ک اون زجر میکشید یک ربع گذشته بود و به لطف اسپری کیر مام خیال نداشت ابش بیاد و سحر هم تا لحظه اخری ک کیرمو کشیدم بیرون داشت درد میکشید وقتی کشیدم بیرون داشت از کونش خون میومد ولی واسه من مهم نبودو کیرمو سریع کردم تو دهنشو دهنشم مثله کونش گاییدم بهم گفت خیلی وحشی هستیو و میخواست بره ک بهش گفتم کجا اب من ک هنوز نیومده اخه اون ابش دوبار اومده بود یکم شاشیدم تو صورتش و اونم حالش داشت بهم میخورد و منم کتکش میزدم و دوباره حالت سگی خوابوندمش و کیرمو تا ته کردم تو کونش و اونم داشت جیغ میزد یک ساعتی از شروع سکسمون گذشته بود و منم ابمو تا قطره اخرش تو کونه سحر خالی کردم و پولشو دادم و فرستادمش بیرون بعد از اون دیگ هیچوقت اونو ندیدم ولی اون شب بهترین شب عمرم بود مرسی ک خوندید لطفا نظرتون رو تا جای ممکن مودبانه بدید تا جوابتون رو بدمم نوشته

Date: July 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.