کون کیر احساس جنون گی

0 views
0%

سلام من ارش هستم و این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به ۲ سال پیش زمانی که من ۲۲ سال سن داشتم من از راهنمایی با مفهوم گی اشنا شدم زمانی که خوشگلترین پسر کلاس رو بردن و در دستشویی مدرسه گاییدن فهمیدم گی چی هست از اون ب بعد همیشه برام لذت بخش بود که ببینم چه حسیه که یه کیر کلفت بره تو کونم خلاصه من تا ۲۲ فرصت گی نداشتم شروع داستان از جاییکه من اوایل اذر همون سال رفتم سر کار جدید و مشغول به کار شدم شبها سرویس اژانس داشتیم برای برگشت تو یکی از همین سرویس مردی بود به اسم سعید که حدودا سنش ۴۰ بود و از اون مادرسگ های روزگار چون دوتا زن داشت و علاوه بر اون دوتا یه زن صیغه ای و یک دختر دانشجو رو هم زیر سر داشت اینم بگم ک شغلش دلال دارو بود و وضعش عالی سعید شبهای زیادی راننده مسیر من میشد چون محلمون نزدیک هم بود بعد یه مدتی کاملا با هم صمیمی شده بودیم و من هر دارویی ک نمیتونستم پیدا کنم از سعید میگرفتم مثل قرص ترا و ژل های کلفت کننده و تا اینکه یک روز دیدم من ک جرات دادن ندارم پس بهتره یک کیر مصنوعی بگیرم و خودم راحت کنم برای همین به سعید زنگ زدم و گفتم یک الت مصنوعی میخوام برای دوستم که میخواد ب دوست دخترش بده که یه وقتی ب من شک نکن سعیدم گفت اکی و خبرشو تا شب میدم شب زنگ زد و گفت که قیمت ساده ترینش ۱۵۰ هست به بالا من بهش گفتم ارزونتر پیدا نمیشه که گفت نه منم گفتم عه چ بد شد من ب دوستم قول دادم و گفتم که تو میتونی براش پیدا کنی سعیدم گفت که از این کمتر پیدا نمیکنه منم دیدم اوضاع اینجوریه به شوخی بهش گفتم اگه خودم بخوام چی بازم کمتر نمیشه که سعید گفت چرا عزیزم یک الت طبیعی هست ۱۸ سانت و کاملا مجانی و رایگان و بعد خندید من ک شوکه بودم بهش گفتم توله مگه تو پسرم میکنی گفت اره چرا ک نه گفتم خیلی شغالی هااا سعیدم گفت حالا هر وقت خواستی یه ندا بهم بده حالت و اساسی میکنم منم دیدم داره پررو میشه بحث و بردم سمت خداحافظی و تلفن قطع کردم یه چن روزی بود تو فکر حرفش بودم ک عیبی نداره میتونم بهش بدم و بفهمم لذت کیر چیه اما همش میترسیدم تا اینکه دل و ب دریا زدم گفتم امشب ک میاد سرویس اخر مسیر که کسی نیست بهش میدم برای همین رفتم حموم و قشنگ پاهام و کونم و صاف و بدون مو کردم و رفتم سر کار شب که شد رفتم سوار ماشین سعید و حرکت کردیم اخر مسیر به سعید گفتم که عه اصن امشب حال نمیکنم برم خونه ک حرفم تموم نشده بود سعید گفت بریم خونه من قدمت روی چشم منم زدم ب اون در و بهش گفتم ک تو زن داری زشت من بیام ک گفت اونجا ک نه گفتم کجا گفت خونه مجردیش منم به شوخی گفتم که بیام ک ب کونم بزاری که سعید گفت نه دادا و عذر میخوام که اون روز اونجوری باهات حرف زدم منم بهش گفتم که ناراحت نشدم و قبول بریم با هم رفتیم خونش و نشستیم ک سعید رفت یکم مخلفات اورد و خوردیم من ک دیدم فرصت خوبه و داشتم واقعا از جنون میمردم به سعید گفتم اگه واقعا کیرت ۱۸ سانت نشونم بده که سعید گفت بیخیال بعد یکم اصرار قبول کرد که نشون بده وقتی کیرشو دراورد ضربان قلبم رفت بالا و اروم کیرشو ناخوداگاه دستم گرفتم و مالوندم که دیدم سعید داره نگاه میکنه ک دستم و برداشتم سریع و گفتم ببخشید سعید هم گفت مشکلی نیست میتونم از چشمات ببینم که چقدر حشری هستی بیا جلو کیر خودته هر کار میخوای بکنی بکن اولش ترسیدم ولی بعدش گفتم ولش کن یک شب و یکبار رفتم جلو کیرشو یکم مالوندم و بعد اروم شروع کردم براش ساک زدن واقعا باور نمیشد که یه کیر دارم میخورم حدود ۵ دقیقه ای شد که برای سعید ساک زدم بعدش سعید بهم گفت برم رو تختش که منم رفتم اونم لباسهای خودشو دراورد و رسید ب لباسای من بالا تنم و ک دراورد رسید به پایین تنم تا شرتم و دراورد و کون سفید و نه چندان سکسی و لاغر من و دید یک بوس کرد و شروع کرد با انگشت خیس سوراخم و بالا پایین کردن منم که داشتم روانی میشدم ازش خواستم بیش از این معطلم نکنه ک اونم قبول کرد و رفت وازلین و اورد و مالوند به سوراخم و کیرش بعد بهم گفت که حالت داگ استایل بشینم ک منم نشستم وای قلبم داشت از سینم میومد بیرون که سر کیرش و گذاشت روی سوراخم داشتم از خودم بیخود میشدم که با یه فشار کلاهکش و فرستاد داخل کونم که داشتم از درد داغون میشدم که کمرم و گرفت و اروم اروم سانت سانت کیرش و تو کونم هل میداد وقتی کیرش تا ته رفت دیگه داشتم بیهوش میدشم که یکم کیرم و از زیر مالوند و شارژم کرد بهش گفتم اروم اروم شروع کنه به تلمبه زدن و اونم اینکار و کرد واقعا باور نمیشد فکر میکردم دارم رویا میبینم چ احساسی بود که یه کیر کلفت اونم تو کونم بود ک با تمام وجود حسش میکردم ۱۰ دقیقه اول سکس بیشتر همراه با درد بود تا اینکه کم کم دردش کاسته و شد و منم شروع کردم ب حال کردن سعید من و به حالت پهلو گذاشت و از پشت بغلم کرد و کیرش و کرد تو کونم وای چ حالی ایندفه تلمبه هاش تندتر شده بود و منم داشتم حال میکردم بعد ۵ دقیقه من روی شکم خوابوند و اومد روم خوابید و کیرش کرد تو کونم و شروع کرد ب تلمبه زدن بعد ۵ دقیقه دیدم ک سعید شروع کرد به محکم فشار دادن بازوهام ک فهمیدم کم کم داره ابش میاد اونم تلمبه زدنش و محکمتر کرد و صدای تالپ و تلوپ برخوردش با کونم حسابی دیوونم کرده بود ک یهویی بهم گفت ابش داره میاد و چکار کنه ک منم بهش گفتم تا قطره اخرش و بریزه تو کونم سعید قبول کرد و بعد ۱ دقیقه وای چ حسی بود اب گرمش ریخت تو کونم و حالتی ک کیر داره اب و خالی میکنه و جلو و عقب میره دیوونم کرده بود ک سعید بی حال افتاد روم بعد چن دقیقه بلند شد و رفت حموم و منم یه جق اساسی زدم اون شب تا صبح سعید دو بار دیگه کونم و گایید و دفه اخر تمام ابش و ریخت تو دهنم منم تا ظهر پیشش خواب بودم و بعدشم رفت سرکار واقعا اون روز برام عالی بود و این اولین و تا الان اخرین گی من بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.