کون گیتی

0 views
0%

من اسمم وحید 31 سالمه یه خاطره خفن براتون تعریف کنم.
یه چند وقتی بود با دوست دخترم بهم زده بودم بدجوری کف کس بودم و هر روز تو اینترنت و چت دنبال یه تیکه میگشتم تا ببرم بکنمش اما بدبختانه همش تیرم به سنگ میخورد تا انقدر بهم فشار اومد که به فکر افتادم به دوست دخترای قدیمم پناه ببرم اما هرچی فکر میکردم میدیدم به هر کدومشون رو بزنم یا میرینن به حالم یا میخان دوباره آویزون بشن تو همین فکرا بودم که یهو یاد گیتی جون افتادم تنها کسی که من آویزونش بودم و اون میگفت من با تو فقط میتونم دوست باشم و فکر نکن تنها دوست پسرمی!
گیتی یه دختر خوشگل بود 3 سال از خودم بزرگتر 165 سانت قد 50 کیلو وزن پوست سبزه چشمای قهوه ای لبای قلوه ای سایز سینه 75 کون گرد گلابی شکل که من همیشه تو کفش بودم خلاصه خیلی خوشگل و خوش اندام بود 7-8 سال بیش تو خیابون بلندش کردم و اونوقتا یه بی-ام-و خفن داشتم اینم دید من بچه پولدارم خودشو بهم نزدیک کرد و یه مدت عاشق هم شدیم ولی وقتی بابا ورشکسته شد اونم دوباره برگشت به شغل سابقش یعنی صیغه این پولدارا شدن، آره گیتی جنده شرعی بود 3 ماه صیغه میشد 5 میلیون میگرفت الان نمیدونم چقدر شده نرخش ولی انصافا همیشه با کله گنده ها میپرید. بگذریم…

گوشیو برداشتم بهش زنگ زدم نمیدونید چقدر ذوق کرد بعد کلی صحبت از اینور اونور گفتم فردا ناهارو باید با هم بخوریم اونم قبول کرد خلاصه فردا شد منم از دیشب کیرمو صابون زده بودم که کس گیتیو قراره فردا جر بدم همین که نشست تو ماشین دیدم لامصب عین قالی کرمون هرچی بیشتر گاییده میشه بیشتر رو فرم میاد دستمو کردم لای پاش و شروع کردم اون رونای نازشو مالیدن خلاصه وقت ناهار شد با یه مصیبتی کیرمو خابوندم رفتیم رستوران جاتون خالی دو پرس چلو کباب زدیمو اومدیم دوباره سواره ماشین من از اولشم حشریتر شده بودم و فقط تو مخم این بود که گیتیو ببرم شرکتم و بکنمش چون ساعت 1 تا 3 منشی میرفت شرکتم تعطیل بود عملا خلاصه بهش گفتم بریم شرکت من گفت بریم چیکار گفتم بریم بکنمت گفت نه تو شرکت نمیام آقا هرچی التماس که بیا یه دور بکنمت دارم میمیرم گفت الا و بلا راه نداره من از تو شرکت دادن بدم میاد فکرشو بکنید از حشر زیاد وحشی شده بودم اما هیچ راهی نبود فقط داشتیم میمالوندیمو کس شعر میگفتیم وسط این کس شعرا بهش گفتم بلاخره که خونه خالی میشه اینبار از کون میکنمت(تا حالا نزاشته بود از کون بکنمش میگفت کیرت خیلی گنده س درد داره) گفت یعنی اون گرز رستمو میخوای بزاری تو کونم؟ گفتم آره… خلاصه انقدر کس شعر گفتیم تا منشیم از شرکت زنگ زد گفت مهمونام رسیدن منتظر من هستن تا جلسه شروع بشه…با حال خراب رفتم جلسه رو برگذار کردمو رفتم خونه
دو روز گذشت من هنوز تو کف گیتی جون بودم و دنبال مکان اما جور نمیشد جمعه بود نشسته بودم خونه که مادرم اومد گفت بیا بریم خونه عموت گفتم حال ندارم شما برید دیدم همگی رفتن از خوشالی کیرم داشت پر در میاورد هنوز اونا به در حیاط نرسیده بودن زنگ زدم به گیتی گفتم کجایی که عجلت اومده خونه خالی شد!!
اونم گفت خونه دوستامم گفتم بپیچون که میخوام پاره ت کنم خلاصه با کلی نازو افاده قبول کرد برم دنبالش همین که سوار شد گفتم گیرت آوردم بلاخره فکر کردی خونه خالی پیدا نمیکنم یه ژل لوبریکانت خریده بودم نشونش دادم گفتم امروز از کون میکنمت گفت عمرا. رسیدیم خونه منکه 2 روز تو کفش بودم همینکه رسیدیم بغلش کرمو عین وحشیا لبو گردنشو میخوردم فورا تاپشو درآوردمو سوتین آبیشو بدون اینکه باز کنم از تنش کشیدم بیرون بعد نوبت شلوارش بود دکمه هاشو باز کردمو تا زانو کشیدم پایین وای نمیدونید چه رونای خوشگلی داره خدا وکیلی بین تمام کسایی که من کردم این از همشون خفن تره.

دیگه نمیتوستم منتظر بمونم شورت ابیشم کشیدم پایین و دستمو کردم تو کسش یه کم ور رفتم بعد بهش گفتم برگرد و برو رو تخت قمبل کن میخوام با کس و کونت بازی کنم اونم رفت رو تخت و حسابی قمبل کرد هنوز شلوارش پاش بود وقتی چند دقیقه کسشو از پشت خورم لباسای خودمو دراوردم و رفتم جلو صورتش کیرمو دادم دهنش او همونجوری قمبل داشت کیرمو میخورد بعد از اینکه یکم خورد دیدم طاقت ندارم کیرمو دراوردمو دوباره رفتم پشتش وکیرمو گذاشتم لب کسش و با یه فشار محکم کردم تو یه تکونی خورد و گفت چیه وحشی؟ گفتم وقتی دارم میکنمت خفه شو بزار کارمو بکنم. بعد اون کمر باریکشو گرفتم و شروع کردم به کردنش همچین شلاقی میکرمش که با هر ضربه نیم متر پرت میشد جلو و اخو اوخ میکرد همینجوری که داشتم میکردمش اون ژلو برداشتم و زدم نوک انگشت شصتم و شروع کردم با کونش بازی کردن یکم انگشتش کردم دیگه داشتم دیوونه میشدم یعنی واقعا میخواستم اون کونو بکنم یهو کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش.

یهو دیدم افتاد به التماس تورو خدا کونمو بیخیال شو منم گفتم راه نداره خفه شو وقتی دارم میکنمت زر نزن و آروم فشار دادم دیدم نمیره دوباره به کیرم ژل زدم و سوراخ کونشو دوباره ژل مالی کردمو دوباره سعی کردم بازم دیدم خیلی تنگه یه ذره از نوک کیرم رفته بود تو جیغش در اومد بالشو گذاشتم جلو صورتش گفتم اینو گاز بگیر دوباره کیرمو گذاشتم دمه سوراخش و یه فشار دادم تا نصف رفت تو کونش سرشو گذاشت رو بالش شروع کرد جیغ کشیدن منم بدون توجه به جیغ و دادش هی فشار میدادمو با دست میکوبیدم رو کونش تا شل کنه تا اینکه تا ته رفت بهش همونجوری که کیرم تا خایه تو کونش بود بهش گفتم گیتی الان کیرم تا آخر تو کونته بعد یکی محکم زدم رو کونش و با اینکه تا ته تو کونش بود بازم فشار دادم تا متوجه بشه دارم میکنمش جیغش قطع شده بود اما بازم میگفت دارم میسوزم تورو خدا تمومش کن منم حشرم ازین حرفاش میرفت بالاتر و با دست میزدم در کونش بعد از کونش دراوردمو باز کردم تو کسش باز شروع کردم به تلمبه زدن یکم از کس کردمش باز دراوردم کردم تو کونش باز جیغش دراومد منم تا جیغ زد یکی محکم زدم در کونش یه آخ گفت و صداشو برید چند بار هی کردم تو کسش دوباره کردم تو کونش و جیغ زد منم محکم زدم رو کونش تا دیدم داره ابم میاد کردم تو کونش 7-8 تا تلمبه اسمی زدم یهو ابمو خالی کردم و همینجوری که داشتم آبمو میریختم تو کونش دو دستی محکم میزدم دو طرف کونش اونم هی با هر ضربه میگفت آخــــــــــــــــــــــــــــــخ تا قطره آخر که اومد کیرمو کشیدم بیرون اونم همونجور دمر دراز کشید کونش حســـــــــــــــابی از کتکی که بهش زدم سرخ شده بود.

Date: February 9, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.