گایش در اتاق خواب آینه ای

0 views
0%

سهیل هستم هنوز مجرد 28 ساله ارادت قبلی و قلبی دارم خدمت همه اعضای سایت قبلا چند تا خاطره دادم اینم نیو ورژن شهریور96 همین هفته قبل یه عمه دارم که پول شوهرش از پارو بالا میره و خر پول هفته قبل برنامه مسافرت داشتن برای اروپا و یه بیست روزی نیستن و فعلا کلید خونه شون دست منه شبا میرم میخوابم اونجا خونه سه طبقه ویلایی خیلی لوکس در نیاوران که هر چی بگم کم گفتم از بزرگی و زیبایی این خانه با کلی وسایل و اتاق و دیگه خیلی حرص تون ندم فقط حیف که دختر عمه ندارم آدم هوس میکنه در هر متر این خونه کی رو بگاد روزی که عمه جان می خواست بره گفت سهیل جان چشمت به خونه باشه یه کارت هم گذاشتم پشت آینه قدی رمزش سال تولد خودته برای قبض ها و خرجی خونه و خرجی خودت فقط ازاتاق خواب مون استفاده نکنی که من به تمیزی اونجا وسواس دارم گفتم چشم فرداش رفتم سراغ کارت دیدم یک میلیون پول توشه خیلی حال کردم چون گفته بود نری تو اتاق خواب مخصوص اول رفتم ببینم چجوریه که کف ام برید یه اتاق خواب بزرگ با دو تاتخت بزرگ یه تشک آبی اطراف تخت و سقف آینه یک دست کلی به سعید شوهرش فحش دادم بی شرف چجوری داره عمه منو می گاد روی این تخت و امکانات روز دومی که کلید دستم بود زنک زدم به سامان که کسکش خوبیه همیشه کس های کم مصرف تور میکنه و تو مخاطبین گوشیش پر تلفن کس های ناب شمال تهرانه گفتم سامان مکان توپ دارم یه حال اساسی بده یه کس تنگ که خیلی زیر نرفته باشه می خوام پولشم آماد س چند تا عکس برام تلگرام کرد که قیمت هر کدوم زیرش نوشته بود از 2 میلیون شروع میشد تا 200 هزار تومن پیش خودم حساب کتاب کردم یا برای ده شب 200 تومنی بزنم یا دو شب 500 چون من اه در بساط ندارم از طرفی هم پول زحمت کشی به کس نمی دم یکی شون به اسم ترانه چشمم رو گرفت ولی 500 قیمتش بود که لعبتی بود برای خودش همون رو انتخاب کردم و قرار شد ظهر بیاد که تا شب و صبح روز بعد در خدمتش باشم ظهر زنگ خونه صدا داد و در رو براش باز کردم اومد تو خونه و دست دادیم همین اول گفت وااااااااو عجب خونه ای داری مشخص بود کف کرده بود منم گفتم البته به خوشگلی شما نمیرسه و دستش رو گرفتم و شروع به لب گرفتن و سینه اش تو دستم بود یکم احساس کردم پا نمیده ولی من ادامه دادم که خودشو کشید عقب و با اخم گفت هوووی چه خبرته ندید بدید آروم هنوز تا شب کلی وقت داریم گفتم یعنی چی تاشب من الان میخوام بکنمت گفت من پرسی سرویس میدم گفتم یعنی چی گفت پرسی 500 گفتم غلط نکن من تو رو تا فردا خواستم 500 گفت بیجا کرده هر کی بهت گفته زنگ زدم سامان گفتم این چیه فرستادی چرا زده زیر حرفش شروع کرد به فحش دادن و گفت اون چشمش به ظاهر خونه افتاده میخواد تیغت بزنه گوشی رو بهش بده یکم با هم بحث کردن و دختره کلی فحش کیری می داد ولی بعدش آروم شد نمی دونم سامان چی بهش پیشنهاد داد آخرش نمی دونم چی شد با هم سازش کردن و گفت حله دستش رو گرفتم و بردمش تو اتاق چشمش به اتاق که افتاد وا رفت کلی جیغ زد و حال کرد و لم داد روی تخت که کون خوش فرمش از تو ساپورت نازکش قلمبه زد بیرون منم که دیگه کیرم داشت شلوارم رو پاره می کرد با دیدن این صحنه پریدم روش و اینبار خیلی ریلکس داشت حال میداد گفت من تا فردا هر جوری بگی پایه تو ام تو چشم بهم زدنی لختش کردم و واقعا جیگری بود حوالی 23 سال بدن توپر سفید سینه اناری و سفید کون قلمبه کس صورتی که یه پروانه بالای کسش تتو کرده بود وموهای بور خدادادی اصلا انگار اینو نقاشی کرده بودن هیچ خط و خالی رو ی بدنش نداشت کیرم داشت منفجر می شد و میدونستم که الان آبم میاد چون من زود انزالم دهان غنچه ای و خوشگلش رو بردم سمت کیرم و شروع به ساکیدن کرد جوری می ساکید که انگار همه دهنش گوشت و زبونه و اصلا دندون نمی زد و کاملا حرفه ای بود آه و ناله ام بلند شده بود و یه دفعه سرش رو محکم گرفتم که در نره و آبم رو خالی کردم تو دهنش یکم اوق زد و چندتا فحش داد ولی من مست و حشری داشتم می خندیدم اندازه 500 می خواستم جرش بدم و ازش کار بکشم رفت تو سرویس اتاق خواب که دهن شو بشوره منم چند دقیقه ای استراحت کردم دوباره برگشت و خوابوندمش شروع به لیسیدن بدن خوشگل ش کردم و خواستم کسش رو بخورم ترسیدم ایدزی باشه بهمین خاطر فقط با انگشتم چوچوله ش رو می مالیدم که ناله هاش بلند شده بود هر چند ثانیه هم تو آینه خودم رو در این حالت می دیدم که روی کس لخت خوابیدم حشری تر می شدم اونم همین حس رو داشت چون چشم از آینه بالای سقف بر نمی داشت یه کاندم کشیدم وپوزیشن داگی گرفت و از عقب کیرم رو گذاشتم تو کسش که خیلی تنگ بود معلوم بود خیلی زیر نرفته و کون خوشگلش با هر ضربه کیر من موج می خورد با این صحنه و دیدن خودم تو سه بعد اینه ه بیشتر شهوتی می شدم یکم سوراخ کونش رو مالیدم و کیرم گذاشتم در کونش و با آب فراوان کسش اونو خیس کردم ودادم تو خیلی خیلی تنگ بودو اصلا حس خوبی بهم نمیداد مخصوصا که کاندم هم کشیده بودم ولی محض مزه اش یه دقیقه ای از کون کردمش همون حالت رفتیمرو تشک پر آب هم کردیم خیلی حال داشت انگار موج های آب داشت حل ات میداد تو کسش و کمک می کرد به گاییدنش دیگه حسابی خسته شده بودم من به رو خوابیدم و اومد روی شکمم طوری که کونش رو به من بود و کیرم گذاشت تو کسش از اینه رو برو داشتم کیرم رو میدیدم که چجوری داره تو کسش بالا پایین میره و سینه هاش که میپیره بالا از پشت هم کون خوشگلشو میدیدم این منظره جالبی بود و مخصوصا از نمای آینه سقف و داشتم خر کیف می شدم ناله ها مون کل خونه رو برداشته بود ترانه که صورتش قرمز شده بود کیرم داشت به نرمی خاصی در انتهای واژنش می خورد که خودش گفت دهانه رحم اشه خیلی حس و حال خوبی بود و سعی می کردم کلاهک کیرم رو بفرستم تو رحم اش اونم خودش همین سعی رو می کردولی نمی رسید و همین خودش باعث دخول بیشتر می شد دیگه مونده بود که تخم هام هم با قاشق جا کنم تو کسش که کم کم احساس انزل بهم دست داد و همون حالت آبم رو خالی کردم طوری که از کنار کاندم یکم ریخت بیرون هر دو بی حال افتادیم و چند دقیقه ای بخواب رفتیم بعد یه دوش مختصر ونهار و عصری هم کردمش شب هم کردمش ولی دیگه شب هر چی تلمبه زدم آبی نیومد و چاه کمرم خشکیده بود 500 براش کارت بکارت کردم و هنوز عمه جان نیومده و یه 200 مونده تو کارت خدا رو چه دیدی شاید اینم در راه کس خرج کردم نوشته الکس

Date: April 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.