گی منو پسر عموم و اولین کون دادنم

0 views
0%

سلام خدمت همه بچه های جغی و بکن این خاطره از حدود هشت سال پیش شروع شد مدتها بود ک ما با خانواده پدری زیاد رفتو امدی نداشتیم ک بعد از چن سال بهتر شد روابط و من برای نزدیک خونه عموم اینا رفتم باشگاع ثبت نام کردم و بعضی وقتا بعد از باشگاه یا قبلش میرفتم خونه عموم تا بابلم بیادو بریم خونه پسر عموم هفت هشت سالی ازم بزرگتر بودو وقتیم ک بچه بودم انگولکم میکرد توی این رفتو امدای من ب خونه ی عموم گاها پیش میومد ک من میرفتم و میدیم جز این پسر عموم کسی خونه نیست کم کم حرفای سکسی زدنو با من شروع کرد و جوری راضیم کرد ک براش ساک بزنم و بعضا لاپایی بهش بدم اینم بگم ک کونم سفیدو از کون یه زنم سکسی تره واقعا توی این رفت و امدا یه روز رفتم خونشونو دیدم ک فقط اون هستش طبق معمول نشستیم حرف زدنو مثل همیشه حرف سکس ک اینبار متفاوت بود وقتی رفتم تو دیدم فقط یه شلوار پاشه و هیچ تی شرتو پیرنی تنش نیست رفتم تو تا تایمی ک باید برم باشگاه برسه تو این تایم ک حدود نیم ساعت چهل دیقه ای میشد اومد باهام حرف زدو برام یه فیلم سوپر خیلی باحال گذاشت تا حسابی تحریک بشم بعد گفت ک براش ساک بزنم و منم شروع کردم ب ساک زدن تو ساک زدن من کونمو هی میمالیدو با سینم ور میرفت تا گفت ک بسه و بخواب رو تخت منم خوابیدم و شروع کردم سینه هامو خوردن ک این کار واقعا حشریم میکرد جوری ک پیش خودم میگفتم تا زودتر کونم بذاره بعد این ک سینه هامو خورد گفت برگرد برگشتم بعدش ازم پرسید ک بذارم تو منم ک خیلی حشری شده بودم گفتم دردش زیاده گفت جوری میکنم ک دردت نگیره گفتم باشه رفتو کرمو اوردو کل کیرشو کرمی کرد مخصوصا سرشو بعد خوابید رومو هی میگفت چه کونی داری دختر بودی میگرفتمت و هی کیرشو لای کونم میمالید بعد اروم سرشو کرد تو ک من چون دفه اولم بود دردم گرفت خیلی و گفتم درش بیااار ک گفت وایستا یکم جا باز میکنه منم از درد کلمو به بالش فشار میدادم بعد اروم اروم کله کیرشو کرد تو کونم باز نیگر داشت تا جا باز کنه یکم ک دردم اروم شد شروع کرد تلمبه زدن ک دیگه من واقعا تو حال خودم نبودمو داشتم از ته دل لذت میبردم بعد چند دیقه ابش اومدو بدون این ک بهم بگه خالی کرد تو گرمای کیرش انقد زیاد بود ک من گرمای ابشو نفهمیدم بعد از اونم چند باری باهم حال کردیم اما بعدش من دیگه بدم میومدو احساس گناه میکردم امیدوارم تونسته باشم جغیای عزیزو تحریک کرده باشم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.