یه روز خوب گی با دوست

0 views
0%

دو سال پیش بود که من 16 سالم بودو یه دوست داشتم به اسم کاوه که خیلی ازش خوشم میومد اونم مثل من بود ولی میترسید چیزی بگه از خودم بگم اسمم امیره و یه بدن و صورت خیلی خوب و سفید دارم مخصوصا کونم که هر کی میبینه خوشش میاد بریم به داستان اقا من از کاوه بد جوری خوشم میومد ولی نمیدونستم چیکار کنم تا یه روز که رفته بودم در خونشون بیاد بریم بچرخیم زنگه درو زدم ایفونو ورداشت گفت یه لحظه بیا بالا تا حاظر شم خلاصه درو باز کرد و ماهم رفتیم بالا دیدیم نشسته پای تلوزیون یه فیلم سوپر گی گذاشته داره میبینه منو که دید گفت اا سلام بیا تو بیاتو هیشکی نیست منم از خدا خواسته رفتم تو نشستم بدون اعتنا به تلوزیون گفتم پاشو لباستو عوض کن بریم یه نگاه کرد اومد نشست کنارم گفت امیییییییر گفتم جوووون گفت یه چیز بگم ناراحت نمیشی گفتم نه گفت میشه یکم حال کنیم گفتم منظور گفت همین که تو تلوزیون میبینی گفتم چیکار کنیممممم یه خنده کرد و منم یه لبخند زدم که بفهمه حله لبشو گذاشت رو لبمو یه 5 دقیقه ای داشتیم لب میگرفتیم که گفت بریم تو اتاقش اقا رفتیم تو اتاق شرو کردیم لخت شدن خیلی کیر نازی داشت حدود 17 سانتی میشد افتادیم رو هم خوردن هم دیگه که گفت بر گرد شرو کنم منم بر گشتم کون خوشگلمو سپردم بهش که رفت یه خیار اورد با کرم حسابی چرب کرد و شرو کرد باز کردن بعدش نصف کرمو رو کیرش خالی کرد اروم اروم داشت میکرد تو کونم که من جیغم رفت هوا خیلی درد داشتو بار اولمم بود به هر حال هرطور که بود این کیر رفت تو بعد چن تا تلمبه کم کم کونم باز شد ولی هنوز درد داشت ولی لذتش بیشتر بود دیگه کم کم خودمم کونمو جلو عقب میکردم که یهو گف داره میاد امیر جووون منم خودمو محکم چسبوندم بهش و همرو خالی کرد توش اون روز یه بار دیگه هم منو کرد بعد رفتم خونه چشمتون روز بد نبینه همین دو قدم راه تا خونه انگار تا امریکا پیاده رفتم انقدر کونم درد میکرد ببخشید اگه جاییش بد بود چون با گوشی نوشتم نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.