آرش اولین رابطه

0 views
0%

سلام من سارا هستم تازه عضو شدم و این اولین داستانمه وقتی از حموم اومدم بیرون دیدم با تی شرت و شورتش روی تخت دراز کشیده لبخندش فوق العاده بود رفتم روی تخت و کنارش دراز کشیدم به پهلو شد چشمانش پر از برق شیطنت بود شروع کرد به بوسیدن گونه ام زبون گرمش صورتمو نوازش می کرد لبمو بردم سمتش و گذاشتم رو لبهاش یه فشار گرم و بعدم مکیدن لبهام دستشو برد زیر حوله و سینه ام رو گرفت تو دستش سینه ام رو فشار میدم و لبمو با شدت بیشتری می مکید با دستش موهامو داد عقب و شروع کرد به بوسیدن گردنم وقتی به سینه هام رسید کمکم کرد حوله ام رو دربیارم و بعد هر ۳ تا سینه ام رو گرفت تو دستهاش و فشار داد شروع کرد به لیسیدن نوک سینه ام و تا اه من بلند شد اروم یه گاز از نوک سینه ام گرفت و رفت سراغ سینه ی دیگه ام کم گم دستش رو برد سمت کسم کلیتوریسم رو فشار داد دو تا انگشتش رو بین کلیتوریسم قرار داده بود و با فشار بالا پایینش می کرد بعد هم بلند شد و جلوی کسم نشست حس عجیبی بود وقتی کلیتوریسم رو بین لبهاش گرفته بود و می مکید بعد هم شروع کرد به لیسیدن کسم و فرو کردن زبونش داخل کسم انقدر ادامه داد تا ارضا شدم بعد بلند شد و شورتش رو در اورد و اومد پیشم کیرش رو گذاشت رو لبم سر کیرش رو بوسیدم و لبمو دورش حلقه کردم فشار لبم رو بیشتر کردم و زبونم رو به صورت دایره ای به سرش می زدم کیرشو خارج کردم و زبونمو گذاشتم زیر کلاهکش زبونم رو روی فرو رفتگی زیرش فشار دادم که اهش بلند شد دوباره کیرشو وارد دهنم کردم و شروع کردم به مکیدنش تا وقتی که کیرشو از دهنم خارج کرد و پشتم دراز کشید و کیرشو لای کسم بازی داد سرش رو روی کسم فشار می داد و بعد بر می داشت تا اینکه لبش رو گذاشت رو لبم و تمام کیرش رو وارد کسم کرد سوزشش بیشتر از درد اذیتم می کرد چند ثانیه بدون هیچ حرکتی موند و بعد اروم نلمبه می زد که کیرش از کسم دراومد تازه درد و حس کردم وقتی کیرش رو دوباره وارد کرد دردش فاجعه شد ارش شدت تلمبه زدنشو بیشتر کرد همزمان سینه ام رو با دستش گرفته بود و صورتم رو می بوسید در گوشم زمزمه می کرد الان دردش کمتر میشه یکم بعد بلند شد و زیر کمرم بالش گذاشت ایستاده کیرش رو وارد کسم کرد تازه نزدیکی رو حس می کردم هر چی موکوس واژنم بیشتر میشد بیشتر و بیشتر عاشق نزدیکی میشدم تا اینکه به ارگاسم رسیدم ارش بعد از یکم صبر دوباره شروع به تلمبه زدن کرد بعد از چند دقیقه حس می کردم تمام کسم داره ساییده میشه که گرمی منی ارش رو توی کسم حس کردم نوشته

Date: July 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.