از لیسیدن پای دختر خاله تا استخری که ای کاش نمیرفتم

0 views
0%

سلام من میثم 20ساله از تهران هستم دوستامم میگن خیلی خوشگلم میخوام این خاطره ی درد اور رو براتون بگم شنیدید که میگن چیزی که عوض داره گله نداره من 15 سال داشتم تازه فهمیدم کیر یعنی چی همون موقع که سی دی زهره در اومده بود ازاون موقع به بعد زیاد حموم میرفت تا جق بزنم کیرم که بزگ میشد کلی حال میکردم ولی هر کاری که میکردم تا ابم بیاد نمیشد و اخرشم خسته میشدم ولمیکردم فقط سر کیرم خیس میشد منم فکر میکردم ابم اومده یه روز که رفت بودیم خونه ی خاله امینا برای ناهاردختر خاله ام که بعد از ما اومدش رفت تو اتاق لباساشو دراورداومد پیش ما یه دامن پوشیده بود ویه لباس که استینش کوتاه بود 2سانت دیگه اگه کوتاه بود بهش باید میگفتم حلقه های ما کاملا خانواده ایی مذهبی هستیم و همینطورفامیل ولی چون من به سن بلوغ نرسید بودم مثلا جلوی من راحت بودن دختر خاله ام که تو اتاق لباساشو در اورده بود من به یه بهونه ای مجلس کاملا زنونه رو ترک کردم رفتم تو اون اتاق که یه دفعه چشم خورد به جوراب های دختر خاله ام نمیدونم که چیشد بر داشتمشونو کردم توشرتم بعد می مالوندم به کیرم کلی هم حال میکردم شب شد و خاله ام شام واوردو خوردیمو جاتون خالی خیلی خوشمزه بود بعد از شام که میخواستیم بریم خونه مون خاله ام نذاشتو اسرار پشت اسرار که ما هم قبول کردیم که به مونیم دختر خاله ام که بوی عرق میداد از خستگی حال نداشت بره حموم رفت خوابیدهمین که پتو رو کشید رو خودش دامنی که پوشیده بود اندازه ی 10 الی 15 سانت رفت بالا من نگام که افتاد دیونه شده بودم جوراب اشم که تو شرتم بود احسا کردم کیرم تو پاهاهشه بعد از 20 دقیقه دیگه منم گفتم میخوام بخوابم خاله امم رفت دشک و پتو اورد که بندازه تو اتاق من بهش گفتم نه من همین جا کنار میخوابم خاله ام گفت اینجا زیر پای مژگانه نمیشه گفتم ایراد نداره اینجا راحت ترم خلاصه با بهونه های الکی قبول کردن مژگان که از فرط خستگی به خواب عمیقی رفته بودمنم خیالم راحت بود خاله اینام با کلی حرف ای زنونهزبلاخره خوابشون برد تا اینکه فهمیدم همه خوابیدن شروع کردم به لیس زدن پای دختر خاله ام پاش بو میداد ولی برا من خیلی خوشمزه بود خلاصه باشو یه جورایی شستم مژگان هم که خواب خواب بود منم که تا به حال کس از نزدیک ندیده بودم چراغ قوه ی گوشیمو روشن کردم سریع انداختم تو دامن مژگان که از نورش نکنه کسی بیدار بشه وای چه رون های سفیدی داشت همین که نور گوشیمو انداختم رو شرتش ذیدم کسش خونیه چند دقیقه همین جوری داشتم نگاه میکردم اون موقع من نمیدونستم که دخترا پریود میشن نور گوشیمو خاموش کردمو سریع جامو برداشتمو رفتم تو اون اتاق انداختمو فکرم مشغول بود که فریبا کس داده خونی شده من تو سی دی سوپردیده بودم که چه جوری پرده ی یه دخترو پاره میکنن یه دفعه یه فکری به سرم زدگفتم برم تو کشوی لباسهای مژگان که تو همون اتاق بود شرتهای دیگش که 3تا بودن رو بردارم که یکیش سکسی بود تا مژگان شاید برای عوض کردن شرتش بیاد و ببین نیست و بعد خاله ام هم میفهمید که دخترش چیکارس چون تاون موقع خونش تابلو میشد دیر وقت بود که خوابیدام صبح که از خواب بلند شدم دیذم جنوب شدم شرتم خیس شد ه بود شانس اوردم شلوارم خیس نشد که تابلو بشم ولی جورابهای مژگان خیلی خیس شده بودن یادم رفته بود که از شرتم درشون بیارم البته خیلی خوب شد که یادم رفته ش خلاصه رفتیم خونمون من رفتم تو اتاقم دیدم شرت هام کثیف اند 2تاداشتم شرت چاره ای نداشتم که شرت مژگانو پپوشم نزدیکای ظهر بود که سعید دوستم گفت بیا بریم استخر من گفتم نمیام سعیدم خودش رفت تا اینکه منم هوس کردم برم استخر که ای کاش هوس نمیکردم همین که رفتم استخر دیدم سانس اخره کلا 5 نفر بیشترتو استخر نبودن اولش بلیط فروش میگفت نه نمیزارم بری ذیگه تعطیله بعد با خواهش گذاشت برم که ای کاش همین که لخت شدم دیدم یه نفر میخواد لباس عوض کنه تا اینک دید من لخت شدم دوباره رفت تو اب بعد تازه فهمیدم میخواد چیکار کنه خلاصه منم رفتم تو اب دیدم هی دور بر من میچرخه خلاصه گولم زدو گفت بریم سونا بعد از سونا شنا حال میده رفتیم سونابهم گفت میتونی مشت و مال خوبدی یانه منم گفتم اره گفت بیا بده بعد از یه مشت ومال بهم گفت میخوای منم تورا مشت ومال بدم منم گفتم بده داشت مشت ومالم میداد دیدم زیاد داره با رون و کونم ور میره تازه فهمیدم اونجا که شرت سکسی مژگان تنمه آخه تو سونا بهم گفت بیا مایو هامونو در بیاریم تا مشتو مال خوب بهمون بچسبه منم که فهمیده بودم چیکار میخواد بکنه تا میخواستم پاشم برم که دیدم کیرش راست شده خواستم بلند شم همونجا که گفت اگه نذاری باحات حال کنم به همه ی اونایی که تو استخرن میگم که تو کونیی منم تورو اینجا کردم بعدشم هممون میکنیمت من که چاره یی نداشتم گفتم باشه ولی اروم اونم گفت باشهیه خورد با هام مر رفت بعد کیرشو یدفعه کرد توکونم منم جیغ زدم چون درد داشت بعد مایو شو کرد تو دهنم که داد میزنم صدام درد نیاد خیلی درد داشتم تا حس کردم کونم خیلی داغ شد فهمیدم ابشو ریخته بهم یه چند دقیقه همین جوری کیرش تو کونم بود همین که بند شد میخواست بره دیدم بقیه هم فهمیدن نوبت به نوبت امومدن منو کردن سوراخ کونم جر خورده بود چون تنگ بود خونشهم بند نمیومد خیلی هم میسوخت خلاصه اونایی که منو کردن رفت لباس بپوشن که برنمن ازدرد کون همونجادراز کشیده بودم ده دقیقه ای بود که سرایدار استخر اومد که طبق معمول استخر رو تمیز کنه منو تو سونا دید اومد پیشم بدون اون که چیزی ازم بپرسه شلوارشو در اورد گفت بیا کیرمو بخور همین که خواستم در برم دیدم دوستشم اومد 2نفر بودن سن بالا هم بودن یکیشون کیرشو کرد تو کونم یکی دیگه هم تو دهنم کیرشون خیلی بزرگ بود هم گلفت کلفتر از اون5تای دیگه بودن تا اینکه کار اون 2نفر باهام تموم شد از درد کون نمیتونستم راه برم خلاصه رفتم لباسامو بفروشم دیدم بلیط فروشه همه چیزارو با دوربین دیده گفت اگه بهش الان کون ندم فیلمو پخش میکنه منم که پیش خودم گفتم من که به 7 نفر کون دادم اینم روش تا ابروم نره گفتم باشه بلیط فروشه انگار بلد بود چجوری بکنه نزدیک به یک ساعت بود که منو کرد بعد ابشو ریخت تودهنم تموم که شد فیلم دوربینو داد بهمو گفت برو هرموقع که خواستی دوباره بیای استخر بیا پیش خودم منم الکی گفتم باشه تا فیلمو ازم نگیره تا این که رسیدم خونه مادرم گفت تو 6ساعت تو استخر چیکار میکردی اگه دوست دارید بقیه ماجرایی که برام اتفا افتادو بهتون بگم امتیاز بدید نمیدونم میخواید باور کنید یا نه ولی این ماجرا واقعی واقعی بود و ادامه داره نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.