اعتماد و اعتیاد

0 views
0%

سلام نمیدونم از کجا باید شروع کنم اخه تاحالا داستان ننوشتم بعد از این هم قصد ندارم بنویسم فقط همین یکی که واقعی هم هست داستان های زیادی خوندم میدوهم باید از خودم بگم و اندامم و باید اسمارو عوض کنم ولی من اینکارو نمیکنم اسم خودمو عوض میکنم ولی اسم اون پسره ی کثافت رو نه بگذریم اسم من آیدا هست یه دختر فوق العاده خوشکل باچشمای آبی و پستون ای تقریبا متوسط و سفت کونم به نسبت بزرگه و یه کوس خوشکل و رون های گوشتی و توپر داستان بر میگرده به یک سال پیش زمانی که 18 سالم بود یه روز تن مدرسمون چندتا پسر اومدن برا امتحان نمیدونم چی بود ولی تو نماز خونه امتحان دادن ورفتن یکیشون خیلی شیطون و خوشکل هم بود اسمشم آریا بود ما تو حیاط داشتیم والیبال بازی میکردیم که اومد جلو درب سالن وایساده بودن داشتن مارو تماشا میکردن توپ والیبال افتاد جلو آریا رفتم که بیارمش برش داشت گفت برو بندازم بیاد وقتی برگشتم زدتو سرم همه بهم خندیدن گفتم تلافی میکنم وقتی تموم شدن داشت از سالن میومد بیرون پشت پاش کردم با صورت خورد زمین دلم خنک شد ولی نگام کرد یه جورایی عاشق همون نگاش شدم بعد تو خیابون دیدمش و شماره و گذشت و ما دوتا خیلی باهم خوب شده بودیم عاشق هم بودیم البته واقعا اینجوری نبود من عاشقش بودم ولی اون نه اون کثافت فقط برا هوس منو میخواست دیگه خیلی بهش اعتماد داشتم هرجا میگفت میرفتم خیلی وقتا میرفتم خونشون وقتی کسی نبود ولی کاری باهم نمیکردیم نهایتش کندتا لب بود تا اینکه یه روز عصر بهم زنگ زد گفت بیا خونمون کسی نیست بیا پلی استیشن بازی کنیم همیشه هروقت میرفتم شرطی ماشین سواری یا موتور سواری بازی میکردیم منم گفتم الان میام یه آرایش کردم و خودمو آماده کردم مانتومم کردم تنم راه افتادم زنگ زدم اومد درو باز کرد رفتم تو بعدش درو بست قفلش کرد یه کم شک کردم چون هیچ وقت قفلش نمیکرد بعد رفتیم تو خونه برا آب پرتغال آورد و خوردیم و گفتم خب بریم بازی کنیم میخوام ایندفعه بترکونمت گفت نه گفت اول یه فیلم گرفتم نگاه کنیم بعد رفت یه سی دی آورد گذاشت اولش زن و مرده از تو غار فرار کردن تن مرد گذاشتن دنبالشون بعد یه ماشین اومد راننده اش زن بود فرار کردن وسط نمیدونم جنگل بود چی بود بنزین تموم کرد اون زنه رو فرستادن دنبال بنزین بعدزنه به مرده یه چیزی گفت مرده هم شروع کرد لب گرفتن بعدش یواش یواش لباس زنه رو درآورد و شورتشم درآورد شروع کرذ لیسیدن کس زنه یهو یه نگاه به آریا کردم با عصبانیت گفتم این چیه گفت ببین فیلم خوشکلیه باز نگاه کردم حالا زنه داشت کیر مرده رو میخورد داشتم حشری میشدم آریا بهم نزدیک شد دستشو گذاشت رو پام به روی خودم نیاوردم داشتم فیلمه رو نگاه میکردم مرده زنه رو گذاشته بود رو کاپوت ماشین پاهاشو داده بود رو شونه هاش داشت میکرد تو کوسش دیگه شورتم خیس خیس شده بود خیلی حشری شده بودم یهو داغی لب آریا رو روی لبم حس کردم شروع کردیم لب گرفتن تا اینجاش طبیعی بود چون کار همیشگیمون بود ولی آریا یهو دستشوکرد تو مانتوم از رو سوتین پستونامو گرفت دستشو کشیدم بیرون گفتم چیکار میکنی دیوونه بلند شدم گفتم من میخوام برم دستمو گرفت نشوندم رو مبل گفت یعنی مادوتا از اینا هم کمتریم بین خودمون میمونه فقط همین یه دفعه نمیدونستم قبول کنم یا نکنم به هرحال نشستم گفتم بین خودمون میمونه گفت آره خیالت راحت آخه داشتم منفجر میشدم شورتم خیس خیس شده بود هنوز مرده داشت زنه رو میکرد ایندفعه کنار ماشین حالت سگی داشت میکرد تو کونش یهو نگاه آریا کردم دیدم لخت لخت شده خندم گرفت گفت بخورش گفتم نه گفت هرطور میلته بعد بلندم کرد لباسامو درآورد منم کمکش میکردم لخت لختم کرد فقط شورتم پام بود همون حالت شروع کردیم لب گرفتن بعد آریا گردنمو میخورد بعد رفت پایین پشتمونانو برد تو دهنش یهو یه حسی بهم دست داد که خیلی خوشم اومد همینجوری میخورد و میمالیدش به نظرم میومد خیلی حرفه ای هستو دفعه ی اولش نیست ولی بهش نگفتم ترسیدم ناراحت بشه همینجور میخورد بعد رفت پایین تر زبونشو برد تو کدسم بعد درآورد چوچولمو میخورد دیگه داشتم بیهوش میشدم هی میگفتم تو رو خدا بکن توش جرم بده بعد برم گردوند وازلین رو از رو میز آورد مالید دم کونم اول یه انگشتی بعد دوتایی بعد سه تایی خیلی دردم میومد بعدش کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم یواش کرد تو خیلی خیلی دردم اومد جیغم بلند شد گفت إإإچته یواش یه کم عقب و جلو کرد دردش داشت کمتر میشد بعدشروع کرد به تلمبه زدن دیگه اون درد برام تبدیل شده بود به لذت دستشو هم میمالید به چوچولم که یه ارضا شدم ولی اون دست بردار نبود همینجور عقب و حلو میکرد یهو شل شد دراز کشید روم آبشو ریخت داخل کونم انگار آتیش گرفتم یهویی بعدش بلند شد یه نگاه به تلوزیون کرد تو فیلمه هم مرده و زنه کارشون تموم شده بود داشتن لب میگرفتن آریا نگاه به مرده کرد گفت من بهتر مال تو رو مردم هم خوشکل تر هم خوش اندام تر دیگه مال خودمه عشقم من زدم زیر خنده دیگه کارمون شده بود همین هر هفته میرفتیم یه مکانی جور میکرد میکردم دیگه به سکس با آریا اعتیاد پیدا کرده بودم بعضی وقتا بعضی از دوستامم میبردم هردوتامون میکرد بعد فهمیدم که قبل از اولین سکسش با من با سه نفر دیگه هم سکس داشته هنوزم با چندتا غیر من و دوستام داشت تا اینکه گفت توبه کردم دیگه هیچ وقت باهام کاری نکرد بعد چند مدت هم از شیراز رفتن کلا دیگه ندیدمش نوشته

Date: August 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.