اعتیاد به حقارت 1

0 views
0%

داستان دنباله دار اعتیاد به حقارت رفع مسئولیت این داستان با ماهیت و با تاکید زیاد بر تحقیر کلامی و فیزیکی می باشد د ر صورتی که خواهان مطالعه داستانی در مورد سکس به اصطلاح عامه معمولی هستید لطفا از خواندن این داستان خودداری کنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمت اول بالاخره صدای زنگ در پایین اومد خیلی هیجان داشتم پیش خودم می گفتم اصلا کار درستی کردم که دعوتش کردم آخه اون کجا من کجا از نظر اقتصادی و البته خیلی نظرهای دیگه ربطی بهم نداشتیم تو همین فکرها بودم که زنگ در واحدمون رو زد خیلی بد شد می خواستم برم از قبل در رو باز کنم ولی این فکر و خیال ها مگه می گذاره دویدم دم در رو باز کردم همون چهره ی زیبای همیشگیش با لبخند خاص خودش و برقی در چشماش که میشد کنجکاوی برای دیدن خونه ی ما رو توش دید سلام ســـــلام چطوری آدرس رو راحت پیدا کردی پسرخوب با جی پی اس پیدا کردم دیگه مگه عصر حجره که ملت هنوز راه رو گم کنند اوه آره راس میگی ای وای من چرا تعارف نمی کنم بیای تو جدا عذر می خوام بفرمایید بفرمایید تعارف کردم و رفتم تو صدای در اومد ولی دیدم نیومد تو گفتم کجایی پس بیا تو دیگه صدام کرد ی لحظه بیا اینجا من با کنجکاوی رفتم جلوی در که دیدم خیلی جدی ایستاده و ازم پرسید من امروز چرا اینجام ببین اگه تو مرحله ی عملش کم آوردی بگو میشینیم باهم گپ میزنیم و بعدش منم میرم ولی اگه تو هم مثل من جدی هستی بهتره از همین جلوی در شروع کنیم نظرت چیه من با اینکه میدونستم چی می خوام و می دونستم اون برای چی اینجاس ولی انتظارش رو نداشتم که اینقدر زود همه چیز شروع بشه از صحبت های تیریپ روشن فکری مون تو دانشگاه تا گپ هامون تو کافی شاپ و اسکایپ در مورد اینکه چطور بعضی ها ذاتا برده و خدمتکارزاده هستند و وقتی در این حالت هستند در اوج لذتشون قرار می گیرند و بعضی برعکس وقتی بر دیگران مسلط میشند به این درجه ی لذت می رسند اینکه چطور زندگی مدرن امروز به اشتباه همه رو تقریبا در یک سطح قرار داده و این لذت اصلی زندگی در روزمرگی ها گم شده اینکه قرار گذاشتیم باهم تا ته این حس رو تجربه کنیم تمام اینها مثل برق و باد از ذهنم گذشت با صدای بشکن زدنش به خودم اومدم خب تصمیمت یعنی تاحالا وقت نداشتی فکر کنی مثل اینکه اون فکر کردن هام اینقدر هم به سرعت برق و باد نبود تصمیمم رو گرفتم به خودم گفتم اینهمه بهش فکر کردی اگه حالا که همه ی شرایطش مهیا هست انجامش ندی بقیه عمر خودت رو لعنت میکنی برگشتم صدام رو با سرفه ساف کردم و گفتم باشه قبول شروع کنیم لبخندی زد و گفت اوکی من تو کدوم اتاق لباسم رو عوض کنم این و گفت و خودش اومد تو و تو همه جا شروع کرد به سرک کشیدن خواستم بگم که لطفا کفشتو در بیار که دیگه دیر شده بود و تقریبا همه جای خونه رو زیرپا گذاشته بود رفت تو اتاق مادرم و گفت همین جا خوبه و در رو بست بعد از چند دقیقه اومد بیرون ولی لباسش تغییر خاصی نکرده بود فقط شال سرش رو باز کرده بود و مانتوشو در آورده بود همین کار رو با جالباسی جلوی در هم میتونست انجام بده گفتم بفرمایید اینجا شربت آوردم اومد نشست رو مبل پاشو انداخت رو پاش که دیدم هنوز کفش کتونی ساق بلندشو در نیاورده و دیگه هم انصافا هم خیلی دیر بود هم بی فایده که ازش بخوام در بیاره موبایلشو در آورد و یک دستی شروع کرد به تایپ و با دست دیگش لیوان شربت رو دست گرفته بود و هر از گاهی ی کم میخورد من اول چیزی نگفتم پیش خودم گفتم حتما کار واجبی داره و صبر کردم تا مسیجش رو بده ولی بعد از چند لحظه متوجه شدم داره چت می کنه و یکم بهم بر خورد ولی بازم آروم نشستم و شربتم رو می خوردم حدود پنج دقیقه گذشت که دیدم گوشی رو تکون داد فکر کردم می خواد بزاره روی میز ولی اشتباه کردم خیلی سریع از من در همون حالت که نشسته بودم ی عکس گرفت و تا من بیام چیزی بگم دوباره برگشت سر چتش بعد از چند لحظه صدای خنده ی نسبت بلندی ازش اومد که دیگه به خودم جرات دادم و با خنده پرسیدم چی شده قضیه چی هست هیچ جوابی نگرفتم چند ثانیه بعد دوباره پرسیدم ولی باز هم جوابی نداد چون خونه توی سکوت کامل بود صدای خودم که بهم برمی گشت برام خیلی حس عجیبی داشت نمی دونستم باز بپرسم یانه اگه نمی خواست با من باشه برای چی اومده بود اون عکس که از من گرفت جریانش چی بود پیش خودم حدس زدم قضیه امروز رو با یکی از دوستاش در میون گذاشته و داره براش میگه می خواد چه کارهایی بکنه و عکس منم براش فرستاده پاشدم برم آشپزخونه که دیدم لیوان خالیش رو داد دستم که ببرم پس میفهمید اینجا چه خبره لیوان رو گرفتم و رفتم آشپزخونه نمی دونستم چکار کنم پنجره رو باز کردم ی هوایی بخورم هر از گاهی هنوز صدای خنده میومد تا اینکه ی صدای خفیفی به گوشم خورد که حدس زدم باید گوشیشو بالاخره گذاشته باشه روی میز رفتم سمتش دیدم نه پاشو گذاشته روی میز خواستم برگردم تو آشپزخونه که شنیدم ی لیوان شربت دیگه پیش خودم گفتم عجب پس حرف زدن هم بلدی رفتم از پارچی که شربت توش بود براش ریختم می دونستم شربت آناناس خیلی دوست داره اومدم گذاشتم رو میز خواستم بشینم که گفت شماره تلفن اینجا رو بده شماره ی اینجا رو واسه چی می خوای هیچی جواب نداد سرش رو هم از موبایل بر نگردوند دوباره گفتم آخه به چه کاریت میاد ما که شماره همراه هم رو داریم این دفعه من رو با ی نگاه عاقل اندر سفیهی نگاه کرد که فقط تونستم بگم ۶۶۵۵۴ با اوج بی میلی دوباره رفت سراغ چتش نشستم رو مبل با خودم فکر می کردم که این واسه چی اومده اینجا اینقدر میخواستی با دوستت چت کنی برای چی با من قرار گذاشتی بعد از چند دقیقه گوشی وامونده رو بالاخره گذاشت کنار کلی هیجان زده شدم که بالاخره گوشی رو گذاشته بود کنار انگار تازه زنگ در رو زده باشه شربتش رو خورد دسته کیلیدش رو انداخت سمت من و گفت ماشینم رو جای مطمئنی پارک نکردم برو پایین ی چک بکن و جاشم درست کن و بیا موندم چی بگم آخه چی میشد بگم پاشدم رفتم کوچه خیلی شلوغ بود بعد از حدود بیست دقیقه برگشتم بالا دیدم از در دستشویی اومد بیرون و مانتو و شالش هم تنشه من داشتم شاخ در میاوردم که صدام زد و گفت ی کاری داشتم یادم نبود باید برم آخه هیس خوب گوش کن ببین چی میگم امشب میای اسکایپ سر ساعت ۱۱ و نیم یک دقیقه هم دیر نمیکنی اگه نیومدی یا حتی دیر کردی بهتره من رو فراموش کنی فهمیدی باشه ولی آخه که راهش رو کشید و رفت من بعد از رفتنش هنوز تو فکر بودم که این چه کاری بود کرد برای چی اومد چرا اینطوری برخورد کرد واسه چی رفت من کاری کردم که ناراحتش کردم نکنه انتظار داشت مثل این فیلم های اینترنتی میسترس و بانو و این چیزا صداش کنم بهش برخورده ولی آخه خودشم از این مسخره بازیها بدش میومد خلاصه تا غروب که مادرم از بیرون اومد خونه من مات و مبهوت نشسته بودم رو مبل و فکر های جورواجور می کردم شام هم نخوردم تا اینکه شب شد من از ساعت ۱۱ رفتم اتاقم رو تخت و لپ تاپ رو گرفتم بغلم و به امید گرفتن جواب کارهای امروزش منتظر موندم ساعت شد ۱۱ و نیم و خبری نبود چند دقیقه مونده بود به ۱۲ که دیدم بالاخره تشریف آورد و شروع به چت کردیم سلام دیر کردی قرارمون ۱۱ و نیم بود گوش کن ببین چی میگم امشب با شبهای دیگمون فرق داره امشب باید وارد عمل بشی باید نشون بدی که واقعا می خوای برده و سگ من باشی می فهمی یکم سرخ شدم گفتم یعنی چیکار کنم به موقعش میگم مرحله به مرحله بزار بهت بگم من امروز بیخود نیومده بودم خونتون و برات ی چیزایی گذاشتم حالا نوبت توئه که ی کارایی باهاشون بکنی اول از همه از زیر تختت ی کیسه سیاه هست ورشدار بیار ولی بازش نکن من شوکه شده بودم رفتم کیسه رو آوردم آوردم آفرین توله سگ چقدر خوبه بهت بگم توله سگ خوشم میاد توام خوشت میاد بشنوی نه چه اهمیتی داره من خوشم میاد همینم مهمه بله خب بدون اینکه توش رو نگاه کنی دستت رو بکن توش و ی چیزی مثل توپ نرم پارچه ای از توش در بیار دست کردم چنتا خرت و پرت حس کردم ولی همون توپ نرم رو در آوردم جوراب های شیشه ای بود که گوله شده بود تو هم قبل از اینکه بخوام چیزی بگم به محض اینکه این دید من درشون آوردم گفت اول چنتا نفس عمیق ازشون بکش جون بگیری خنده بعد بزارشون تو دهنت که واسه مرحله ی بعد صدای جیغت مامان جون کثافتتو بیدار نکنه مادرسگ تابحال به من فحش نداده بود و حالا که شروع کرد داشت ۸ سیلندر میرفت جورابارو چندبار بو کردم بوی زیادی نمیدادن گذاشتمشون تو دهنم بعد خندید و گفت برات سورپرایز دارم امشب تا بخوای برات سورپرایز دارم تخم سگ دیدم لپ تاپش رو برداشت و راه افتاد یک دفعه دیدم ی مرد لخت روی کاناپه نشسته هیچی تنش نبود و بعد خودش هم رفت تو بغلشنشست و از هم لب گرفتن خب تخم سگ با نامزد من آشنا شو اگه جورابام دهنت نبود باید براش پارس می کردی فهمیدی حالا این دفعه براش صدای سگ رو تایپ کن تا بعد هاپ هاپ اینقدر حواسشون به هم بود که اصلا نخوندم من چی تایپ کردم ببین تخم سگ من می دونم تو فقط می خوای برده ی ی دختر مثل من باشی ولی من چیز دیگه ای میخوام یعنی بهتر بگم ما چیز دیگه ای میخوایم تو اگه اینجا بودی باید پای نامزدم رو لیس میزندی کثافت پدرسگ فهمیدی تو برده ی هردوی ما هستی یا هیچ کدوم من اصلا مونده بودم چی بگم اینهمه باهم بودیم ی بار هم از اینکه نامزد داره به من چیزی نگفته بود یعنی همه ی اینها نقشه بوده تصور اینکار هم برای چندش آور بود که یهو گفت البته یکم داری لیسیدن پای نامزدم رو تجربش میکنی چون قبل از در آوردن جورابام یکم کفشاشو پوشیدم و راه رفتم خنده من میخواستم جورابارو دربیارو که گفت دست بزنی بهشون همین الان میرم و دیگه هم باهم هیچ رابطه ای نداریم فهمیدی بله فهمیدم خوشمزه اس نه خنده بله خب حالا ادامه بدیم لجن بله خب حالا من واست ی چیزی میفرستم ولی قبلش میخوام لخت بشی و طوری بشینی که اون دودول فسقلیتم تو وبکمت باشه پاشودم لباسمو سریع در آوردم و نشستم دیدم دارن می میرن از خنده اون دودولکت برای چیزی که میخوام نشونت بدم مثل دروغ سنج عمل میکنه ما نیازی نداریم که بگی از چیزی که نشونت میدیم خوشت میاد یا نه همون که راست بشه یانه برامون کافیه فهمیدی مادرسگ با سر تایید کردم ی فیلم برام فرستاد تا بگیرمش چند لحظه طول کشید وقتی اومد دیدم فیلم خونه ی خودمون هست اتاق مامانم احتمالا وقتی رفته بود لباسشون مثلا عوض کنه این رو گرفته بود یا شایدم وقتی من پایین بودم تو فیلم دیدم رفت سر بالش تخت خواب مادرم کفششو در آورد و بعد حسابی پاهاشو کشید روی بالاش من حالم بد شده خواستم چیزی بگم که دیدم دارند میخندن دودولت راست کرده خوشت اومد الان مادر ِسگت روی همون بالش خوابیده با سر تایید کردم دوباره خندیدن خب حالا بقیشو میخوای ببینی فیلم بعدی رو فرستاد توش دیدم ی شورت مردونه از کیفش در آورد کرد توی همون بالش نمیخواد بگی دیدیش یا نه فقط خودت ی نگاه به اون دروغ سنجت بکن داره میترکه دیگه برای اولین بار بالاخره نامزدش شروع کرد به حرف زدن مادر سگ عشق میکنی مادرت رو شورت من خوابیده نه داره کیرت فسقلیت میترکه آره میدونم بابات مرده ولی اگه زنده بود ی دونم تو بالش اون میزاشتیم سگ پدر خنده کثافت نمی خوای از نامزدم که شورتشو داده بزارم تو بالش مامان جونت تشکر کنی هان مونده بودم چی بگم که دوباره گفت ی راه برای تشکر داری دست کن تو کیسه ای که برات گذاشتم ی کیسه قرمز کوچیک هست بازش کن باز کردم دیدم ی کاندم بزرگ مصرف شده هست که سرش رو گره زدن و توشم پر از آب کیره برای ی بار هم که شده بدون اینکه من بهت یاد بدم ی بار ذات حقیر خودت رو نشون بده و بخاطر رضایت من اون کاری که درسته رو انجام بده یادت باشه هرچقدر کارهایی که میکنی برات سخت تر باشه برای من لذت بیشتری داره اینقدر داغ شده بودم که هیچ حسی از منطق و شعور رسما تو سرم نبود تنها چیزی که برام مهم بود که این بود که رضایت رو توی چشمهاش ببینم نه من گی بودم نه نامزدش ولی این موضوع فقط ابزاری بود براشون تا من رو باهاش تحقیر کنند و البته داشت خوب هم جواب میداد وقتی دوباره به خودم اومدم دیدم اونها منو نگاه میکنن و از اینکه من تمام محتویات کاندوم رو سر کشیده بودم تحریک شده بودند و آروم آروم شروع کردن به ور رفتن به همدیگه چند دقیقه فقط باهم ور میرفتن و من رو به کل فراموش کرده بودن تا اینکه بالاخره خودش اومد جلوی وبکم و فقط گفت برای امشبت بسه مادرسگ گمشو فقط قبل از رفتن این یکی رو هم ببین بعد از رسیدن فایل فیلم قطع کرد و رفت این دفعه فیلم از دستشویی خونمون بود دیدم تمام مسواک های من و مادرم رو برداشت و گرفت و روشون ادرار کرد توی فیلم گفت تقصیر خودته که اینقدر بهم شربت دادی و خندید من دیگه مغزم کار نمی کرد ی چیزی فراتر از حی عصبانیت تحقیر و البته گناه داشتم اینقدر تحریک شده بودم که حتی نمیتونستم خود ارضایی کنم فقط رفتم دستشویی و دندونام رو شستم و خوابیدم ادامه دارد نوشته ی ن ب

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.