اولین سکسم با گلنار

0 views
0%

خوب سلام میخواستم اولین سکسمو براتون بگم این داستان کاملا واقعی میباشد کص گفتم از خودم گفتم یه روز تو خونه نشسته بودم و داشتم با پیکان ور میرفتم پیکان اسم دودولمه شاید واستون سوال باشه که مگر کیرم اسم داره بله که داره کسکش تو با اون قیافه کیریت اسم داری اونوقت این عضو مهم بدن اسم نداشته باشه این انصافه اصن خوشت میاد کسی به اسم صدات نزنه بهت بگه کیری نه خوشت میاد پس کص نگو بشین جقتو بزن حالا چرا اسمشو گذاشتم پیکان چون اولا پیکان جوانان دودر گوجه ای مدل68 دوست دارم دوما کیرم همیشه پیه کون بوده که میشه پی کان پیکان خب بار آخرتون باشه سوال میکنین هی منو از بحث دور میکنین ساکت باشین گوش کنین ببینین دارم چی کص میگم خب همینجوری که داشتم باهاش ور میرفتم یهو نمیدونم چی شود شق شود از شانس کیریه ما ننه بابامونم داشتن از مسافرت برمیگشتن منو نبرده بودن یادشون رفته بود وسط راه زنگ زده بودن که حسن برو خونه عمت چن روز دیگه میایم منم کلان از عمم خوش نمیومد خونه مونده بودم شاید بگین کیر تو کص عمت ولی در جوابتون باید بگم گه نخور بیا کیرمو بخور قوت بگیری حالا استرس منو گرفته بود که با این کیرشق شده چیکارکنم یه نیم ساعتی شق بود و نمیخوابید دیوث مطمئن بودم تا ابرویه منو نبره دست برنمیداره دراز کیری حالا چه کنم چه نکنم گفتم برم دستشویی شاید بخوابه رفتم دستشویی جیش کردم ولی بازم شق وایستاده بود دستشویی خونمون هم با حموم یکیه یعنی یه در تو دستشویی هست که به حموم باز میشه رفتم تو حموم یکم این ور اون ور نگاه کردم یهو یه چی دیدم شبیه اسپری بود گفتم شاید اسپری بی حسی باشه که نگو اسپری شق کننده و سفت کننده بود که عموم و زن عمویه کسکشم که از اون وره شهر آمده بودن خونمون که مثلا تنها نباشم با خودشون آورده بودن و هرشب عموم منو می فرستاد رو پشت بوم بخوابم ولی خودش تا صبح کص و کون زن عمویه بدبخت منو جرر میداد که از همینجا میگم عمو اصغر کیرم دهنه خودت و زنت چرا دیگه اسپری شق کننده رو با خودت آورده بودی دیوث و این گونه شود که خودمو دو دستی به فاک داده بودم دودولمم شبیه گرز رستم شوده بود رنگش قرمز مثل کصی که پردشو زدن یه چند سانتی هم بزرگتر و کلفت تر شده بود و کم کم داشت منفجر میشود که یهو گلنار خانومو دیدم البته منظورم همون صابون گلناره جقی و با سرعتی معادل یوزه آسیایی خودمو با صابون رسوندم و با فن پشتک بارانداز 180درجه سریع جق زدم بله این گونه شود که اولین سکسمو با گلنار تجربه کردم تا داستان بعدی کلت تون کون سعدی نوشته ارکان

Date: July 9, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.