اولین گی من

0 views
0%

سلام این داستان برمیگرده به دوسال پیش اونموقع 15 سالم بود یه دوست داشتم به اسم آرمان مستعار همیشه باهم میگشتیم و بیرون میرفتیم و رفیق فابم بود خودم هم اسمم آرمینه کون درشتی دارم و لاغرم کیرم هم 14 سانته تو مدرسه ارمان که کیرش از همه بزرگتر بود اونموقع فک کنم 17 بود هی کیرشو نشون میداد و ماهم نشون میدادیم یروز بعد مدرسه رفتم خونشون مامان و خواهراش خونه بودن یه نیم ساعت داشتیم حرف میزدیم که مامانش و خواهراش گفتن میخوایم بریم بیرون اونا رفتن ارمان یه فیلم سوپر تو گوشیش گزاشت و واسه همدیگه جق زدیم کیرش خیلی بزرگ بود اونموقع هم کلفت بود هم دراز ده دیقه جق زدیم واسه همدیگه که اب من اومد ارمان گفت واسم بخور اب منم بیاد گفتم باشه دو سه دیقه کیره کلفتشو خوردم که ابش اومد از اون قضیه یه ماه میگذشت که دوباره رفتیم خونه ارمان و هیشکی نبود زد یه شبکه پورن و فیلم سکسی نشون میداد داشتیم میدیدم و جق میزدیم که ارمان اومد ازم لب گرفت و گفت میخوای گی کنیم گفتم اره ولی اول من میکنم و باید واسه ساک بزنی تا بزارم بکنی گفت باشه رفتیم رو مبل پاهاشو دادم بالا و فرقونی داشتم میکردمش احساس کردم ابم داره میاد به ارمان گفتم و کشیدم بیرون از کونش و واسم ساک زد تا ابم اومد ارمان گفت حالا نوبت منه کیرشو که در اورد خیلی حشری شدم افتادم به جونش و داشتم میخوردم گفت بسه اونم همون پوز گزاشت تو کونم کیرش خیلی کلفت بود بزور میرفت تو ولی بالاخره کرد تو و چند ثانیه همون طوری نگه داشت بعد شروع کرد تلمبه زدن منم واسه حشری کردنش هی داد میزدم بکن منو کونمو جر بده ارمان جونم اووففف سه چهار دیقه تلمبه زد و ابش اومد کلشو ریخت تو کونم خیلی داغ بود و بعد گفت بسه دیگه جمع کن لباساتو بپوش بریم بعد این سه چهاربار گی کردیم ولی این اولی خیلی حال داد همش واقعی بود لطفا فحش ندید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.