بهترین کون دادن پیمان

0 views
0%

سلام اولش بگم که من عاشق کون دادن به پسرای بدون ریش و خوشگلم و دوجنسه های کیرکلفت هرکس دوست نداره نخونه یکی از تفریحاتم گشتن به دنبال لباسهای سکسی فانتزیه تو مغازه های مناطق مختلف تهران یه ظهر گرم تابستون حدود ساعت 2 ظهر بود داشتم از جایی برمیگشتم خونه خونه مون حوالی 30متری نیروی هواییه تو شرق تهران کوله پشتی م رودوشم بود چند وقتی هم بود موقعیت سکس جور نشده بود و منم حسابی تو کف بودم بی اختیار و بدون قصد قبلی رفتم داخل یه پاساژ خیلی بزرگ نبود به جز دو سه تا مغازه همشون بسته بودن رفته بودن برای ناهار داشتم ناامید میشدم که یهو چشمم افتاد به یه مغازه لباس زیرفروشی که نوشته بود انواع لباس زیر مردانه و زنانه هوس کردم برم تو رفتم داخل با اینکه پرده ضخیمی درش رو پوشونده بود و زده بود ورود آقایان ممنوع رفتم تو یه خانوم حدود 35 40 ساله نشسته بود بدون روسری و پشت لپپتاپ داشت آهنگ گوش میکرد و ور میرفت با رفتن من بلند شد قدش حدود 175 بود که کمی قدبلند و درشت اندام بود یه کم سبزه و چهره ای نه چندان زیبا ولی برقی توی چشماش بود سلام کردم و گفتم لباس زیر فانتزی چی دارید کفت زنونه یا مردونه گفتم مردونه میخوام بک لس باشه پشت نداشته باشه پرسید برای خودت میخوای برق از سرم پرید و جرقه ای به ذهنم رسید باحالتی مخلوط با شرم و حیا شروع کردم که بله برای خودم میخوام برای سکس از عقب انتظار داشتم پس بزنه و بندازتم بیرون ولی اینکارو نکرد دوسه ثانیه به هم خیره شدیم با یه ته لبخند گفت یعنی باپسرا رابطه داری از عقب باحالت جندگی گفتم بله میدم رفت انتهای مغازه و خم شد از داخل یه نایلون مشکی بزرگ یه نایلون رنگی آورد گذاشت روی میز گفت اینا کارای مردونه فانتزیمونه ولی توی ویترین حق نداریم بذاریم مشتریش هم زیاد نیست سه چهار تا شورت درآورد که یکیشون رو نشون کردم کش دور کمرش قرمز بود جلوش توری بود و خیلی جاش بزرگ نبود و از عقب دوتا کش به صورت اریب رد میشد که کون کاملا راهش باز بود همینجور که داشتم براندازش میکردم آروم گفتم چی میشد میپوشیدمش و یکی بود منو میکرد الان یهو خانومه پرسید چیییییی من که جرأت پیدا کرده بودم و حدس میزدم دادو بیداد نمیکنه دوباره بلندتر و شمرده شمرده با حالت یه زن جنده دوباره گفتمش یه کم فکر کرد و اومد اینطرف میز جاخوردم ریده بودم به خودم گفتم الان میره یکیو میاره دهنمو میگاد اما در کمال ناباوری درو از تو قفل کرد و پرده رو کامل کشید طوری که از بیرون اصلا دید نداشت اومد نزدیکم یه دستشو کذاشت رو شونم و خیره تو چشمام گفت اگه الان واقعا یه کیر کلفت جلوت باشه میکنیش تو کونت با کمی ترس و استرس گفتم از خدامه دوستدارم جرم بده خندید و باصدای یه کم خشنش گفت شانست شانسه یکی داری همینجا دستمو برد گذاشت لای دوتاپاش دیدم بله دوجنسه هست اونم چه دوجنسه ای کیرش تو حالت خواب اندازه شق من بود دیگه امونش ندادم پرده حیای اولیه مون رفته بود کنار شروع کردم به مالوندن کیرش هرلحظه بزرگتر میشد وقتی درش آوردم از تو شورتش حدود 18 19 سانت شده بود وحشتناک رنگ کیرش قهوه ای سوخته بود سرش هم بزرگ کلفتیش هم زیاد بود زانو زد و شروع کرد شلوارمو و شورتمو درآورد همزمان حرفای سکسی میزد اسممو پرسید و هی میگفت کون پیمان جون امروز میخواد کیر بخوره میکنمش پاره از اینجا میری بیرون و پیرهنمو خودم دراوردم و لخت لخت شدم اونم فقط سوتین تنش بود منو برد ته مغازه جای کوچیکی بود که یه جوری انبارش هم بود و فرش کوچیکی انداخته بود برای استراحتش خوابوند منو رو فرش یه بالش هم گذاشت زیر کمرم ولی نکرد اومد روی سینه م نشست و کیرشو گذاشت رو صورتم منم به آرزوم رسیده بودم شروع ردم مثل جنده های فیلم سوپر از تخماش به خوردن کیرشو خیلی خوش فرم بود بزرگ و کلفت بزرگتر از خیلی پسرایی که بهشون داده بودم خوب خوب که سام زدم براش خودش رفت پایین یه کم انگشتم کرد و حرفای سکسی زد تا تحریکم کنه گفتم طاقت ندارم مبخوام کیر نازتو توی کونم حس کنم بکن توش آروم آروم سرشو میمالید به سوراخم اینکارش دووینم میکرد تا اینکه برخللاف آرامش قبلی بایه تکون و فشار کرد توش میخواستم فریاد بکشم و از هوش برم ولی نمیشد هم لذت میبردم هم آبروریزی میشد اشک از گوشه چشمم اومد میخندید و میگفت هنوز مونده منم کم نیاوردم گفتم جرم بده خوشگل من پاره م کن وحشیانه تر از قبل شروع کرد فرو کردن حس کردم دیگه چیزی برای فرو کردن نداره تا خایه کرده بود تو بدون اینکه تلمبه بزنه چندبار کامل درآورد و دوباره کامل کرد تو بعدش شروع کرد تلمبه زدن حدود ده دقیقه تو یه پوزیشن تلمبه زد گفت آبم داره میاد گفتم همشو بریز تو کونم اونم با چندتا ناله آروم آبشو ریخت و ولو شد روم تو فاصله آرامش بعد از ارضا تا به خوش بیاد از آبش که از کونم میریخت بیرون برداشتم و مالیدم به کیرمو باهاش جق زدم آبم امد ریختم کف مغازه داشت نگام میکرد اومد طرفم بغلم کرد و فشارم داد دستاشو برد روی گردی کونمو هی بازشون میکرد بهم گفت بازم بیا پیشم خونه نمیتونم ولی همینجا بیا پیشم لباسامونو پوشیدیم و شمارشو سیو کردم و یه میس انداختم شورت رو هم بهم داد و پولی نگرفت درو باز کرد و با احتیاط اومدم بیرون تقریبا نیم ساعت از اومدنم میگذشت فقط یه مغازه سر پاساژ باز بود زدم بیرون با درد کون و شوق دادن دوباره نوشته پیمان

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.