خاطرات یک اسکویرتر ۱

0 views
0%

یه روز تو 5 سالگی که مامانم برده بودم حموم گفت روتو اونور کن ولی من از رو کنجکاوی سرمو آروم برگردوندم دیدم شورتشو در آورده و داره وسط پاشو لیف می کشه وقتی آبو ریخت که کفا بره چاک وسط پاشو دیدم یواشکی از لای شرتم وسط پای خودمو دیدم ببینم مثل همونه یا نه بله مثل همون بود ولی یکم کوچیکتر و بدون مو از اون روز شد که به وسط پای همه دقیق نگاه می کردم و کنجکاو بودم ببینم مال اونا چه شکلیه توی 7 سالگی رفتیم شمال و با داداشم که 10 سالش بود لب دریا لخت شدیم اون رفت تو آب و شرتش که خیس شد یه برآمدگی کوچولو وسط پاش پیدا شد دیگه چشم از دودول داداشم برنداشتم تا اینکه لحظه ای رو که سرپا نشسته بود و دودولش از کنار شرتش زد بیرون رو شکار کردم و چشمم به جمال دودول هم روشن شد و من اون روز فهمیدم که مال پسرا با مال دخترا فرق داره توی 10 سالگی تو مدرسه یه فحشای جدیدی بغیر از خر و گاو و خاک تو سرتو و از دوستام می شنیدم مثلا البته روم به دیوار کیر تو کست یا کیر تو کونت یا کس ننت و ازاین چیزا پس از کمی تحقیق در بین دوستام معنی کس و کیر رو فهمیدم ولی سوال جدیدی برام پیش اومده بود و اون این سوال بود که مگه کیر میره تو کس اگه میره کجای کس میره در پی این سوال دوباره تو یه جای خلوت جلوی آینه رفتم سراغ کسم لاشو باز کردم از بالا شروع کردم به بررسی اولش یه چیز گرد و سفتی بود که زیر یه پوست شل قرار داشت وقتی فشارش میدادم یه قلقلک لذت بخشی زیر دلم ایجاد می شد از اینجا دوباره کار جدید یاد گرفتم بعد رسیدم به سوراخی که از جیش می کردم سواخ ریزی بود هموجا به خودم گفتم که دودول پسرا که نمی تونه از اینجا بره تو بعد رسیدم به همون چاکی که قبلا هم دیده بودم ولی این بار لاش باز شده بود و یه حفره وسطش بود که من تازه اون رو دیده بودم و در این لحظه به کشف علمی دیگری نائل شدم و اون این بود که دودول یا همون کیر از این حفره وارد میشه ولی این سوال که دودول به اون کوچیکی و شل و ولی چجوری می خواد وارد این حفره بشه تا سالها برام سوال بود و جوابی براش پیدا نکردم از اون روز هرزگاهی وقتی کاری نداشتم شرتمو در میاوردم و به اون چیز گرد لذت بخش ور میرفتم و این شده بود عادتم این کار طوری عادتم شده بود که بعد از هر دستشویی این کارو باخودم می کردم تو 15 سالگی یه روز توی حموم بودم که داشتم این کارو با سرعت می کردم که یهو یه چیزی مثل جیش ازم خارج شد ولی هر قطرش که میومد انگار توی ترن هوایی داشتم سقوط آزاد می کردم خیلی خوب بود آبش از قسمتی که جیش میاد اومده بود و منم فکر میکردم جیشه ولی تا حالا اینجوری نشده بودم اسمشو گذاشتم جیش لذت بخش دوباره کار جدید یادگرفته بودم از اون به بعد توی هر حمامی که میرفتم یه مراسم جیش لذت بخش برگزار می شد از اونجا که همیشه دنبال تجربه های جدید بودم توی یکی از این مراسم ها سعی کردم جیشمو با فشار بیرون بدم همین کار لذمو دوبرابر کرده بود تو 17 سالگی این کارو اونقدر حرفه اینام می دادم که جیشم می پاشید به دیوار روبرویی توی حمام هنوز سراغ اون حفره ی مرموز نرفته بودم ولی یه روز تو حموم بعد از مراسم جیش پاشی لذت بخش اونقدر دلم یه چیزی می خواست ولی نمی دونستم اون چیز چیه یکم نوک سینه هام رو فشار دادم و کشیدم ولی آروم نشدم رفتم سراغ کسم چیز گرده اونقدر ملتهب شده بود که نمی تونستم دستش بزنم رفتم پایین تر رسیدم به اون حفره هه از معلم دینی و پرورشیمون شنیده بودم که اصلا سراغ اونجا نرم به خاطر پرده می گفتن ولی انگشتم هرچی نزدیکتر می شد احساس می کردم دارم به اون چیزی که دلم می خواد می رسم انگشتم رسید به درگاه حفره خیلی لیز شده بود انگار یکی روغن کاری کرده بود همینجور که با یکی از دستام نوک سینمو فشار میدادم انگشتمو آروم کردم تو یه درد لذتبخش داشت به وسطاش که رسیدم دردم زیاد شد و مسیر انگشتم تنگتر شد تو همین مسیر کوتاه انگشتمو آروم عقب و جلو می کردم یه لذت متفاوت از لذتای قبلی رو تجربه کردم دوباره کارجدید یاد گرفتم از اون به بعد دنبال یه چیزایی دراز و نرم می گشتم که بکنم تو کسم البته تا حد مجاز مثل خیار تو حمومایی که می رفتم یه آیتم به آیتمای مراسم اضافه شده بود با یه دستم خیارو تو کسم عقب جلو میکردم و با دست دیگه کولیتوریسم رو می مالوندم و این تا وقتی که آبم می پاشید بیرون ادامه پیدا می کرد دانشگاه که رفتم توی خوابگاه دخترا از خاطرات سکسشون با دوست پسراشون تعریف می کردن مثلا میگفتن اونقدر درد داشت که جیغ کشیدم و اصلا حال بهم نداد و آبشو که ریخت روم دیگه بی حال شد و از اوجا فهمیدم که سکس با یه پسر اون چیزی نیست که من می خوام ادامه دارد نوشته

Date: August 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.