زندگی چاپ دوم نداره پس عاشقانه زندگی کن

0 views
0%

سلام من محمدم 25 ساله اهل جنوب تهران خواستن داستان سکسی خودمو مریمو بنویسم سه سال پیش بود که ساعت حدود 12 شب بود که از سر کار از نیاوران برمیگشتم که یه پیام واسم امد که نوشته بود زندگی چاپ دوم نداره پس عاشقانه زندگی کن اما شماره غریبه بود و جواب دادم شما گفت مریمم دختر داییت دیوونه اما اشتباه گرفته بود منم که تنها بودم گفتم من دختر دایی ندارم اما دوست دارم دختر داییم باشی خلاصه زنگ زدو گفت اقا اشتباه گرفتم ببخشید کلی دری وری قطع کرد رسیدم خونه تا ساعت 2 3 باهاش اس بازی کردم اخر مخشو زدم گفت اسمش مریمه و بچه قزوین چند روزی گذشت و یهو بهم پیام داد ازت میخوام تو فاز سکس نباشیم من که اصلا تو فاز سکس نبودم چون همسرم تازه فوت کرده بود روحیه داغونی داشتم تعجب کردم وقتی ازش پرسیدم چرا این حرفو زدی با کلی اسرار گفت اخه من پرده ندارم میترسم ازم سو استفاده بشه بهدا گفت که خودش موقع خود ارضایی پردشو زده اما باورم نشد اخه کسش معلوم بود زیاد داده خلاصه نزدیک عید بود رفتم قزوین دیدنش و چند روز بعد قرار شد اون بیاد تهران گذشت و امد تهران منم چون خانمم فوت کرده بود خونه مجردی داشتم و رفتیم اونجا از اونجایی که قبلا مخشو زده بودم که باهم سکس کنیم اماده بود رسیدیم خونه تا به خودم امدم دیدم لباسشو عوض کرده از اتاق امد بیرون بدن سفید و نسبتا تپل قد متوسط چشمای سبز حتی موهاش مادر زادی سبز تیره تیره قشنگ بود خیلیم حشری بود اونقدی که پشت تلفن ارضاش میکردم خلاصه یه چیزی خوردیمو رفتیم تو اتاق شروع کردم به لخت کردن وای سینهاش گردو قشنگ سایز 75 بدنش داغ داغ هنوز گرماشو حس میکنم کسشو که نگو یه کس جمو جور با چوچولهای سرخو داغ شروع کردم به نوازش کردنش و اما چون خودمم چند وقتی بود سکس نداشتم زود رفتم سر اصل داستان و لخت شدم رو تخت خوابوندنش و خوابیدم روش کیرمو خیس وردم پاهوشو دادم بالا گذاشتم رو کسش و یکم روش مالیدم اما زود کسش خیس شد اخه خیلی حشری بود بعد یه دفعه کیرمو فرو کردن تو کسش و تا ته هل دادن توش با اینکه سایز کیرم 18 کلفتیشم 4 سانت انگار نه انگار فقط ناله میکرد که فهمیدم قبلا سکس داشته بعد چند ثانیه شروع کردم به تلنبه زدن و اونم فقط ناله میکردو اخو اوخ میکرد بعد چند دقیقه تلمبه زدن تا میدیدم ابم داره نیاد میکشیدم بیرون حالت سکسو عوض میکردم و نمیذاشتم ارضا بشم بعد به بقل خوابوندمشو یه پاشو دادم بالا به یه دست سینشو میمالیدم با یه دست کیرمو کردم تو کسش اونقد تلنبه زدم ارضا شد اما من هنوز نشده بودم دوباره حالتو عوض کردم گفتم جلوم چهار دستو پا بشینه پشتش بودم کردم تو کسش خیلی حال میداد چون این حالتو دوست دارم بعد چند تا تلمبه زدن گفتم بیاد بالا چون سرش زمین بود همین طور که کیرم تو کسش بود امد بالا چسبید بهم طوری که رو زانوش نشسته بود منن از پشت میکردمش و سینهاش دستم بود 30 دقیقه بود که داشتیم سکس میکردیم ابم امد و ریختم تو کسش چون از قبل قرص گفته بودم بخوره بار دار نمیشد چند ساعتی گذشت که نزدیک رفتنش بود رفت دوش بگیره که پریدم تو حموم و یه سکس جذابم تو حموم کردیم حاضر شد و بردمش میدون ازادی و با تاکسی رفت قزوین اما این اخرین سکسمون نبود و هر ماه میومد تهران از صبح تا غروب باهم بودیم که اگه خوشتون امد از اونا هم مینویسم نوشته

Date: March 14, 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *