سکس احمقانه ی من با دوست پسرم

0 views
0%

سلام داستانی که براتون می نویسم همش واقعیت نداره یه سری از اتفاقات واسم افتاده و یه سری از اتفاقاتش رو دوست دارم که واسم بیفته پس اگه خیلی به داستان هایی که اتفاق نیفته علاقه ای ندارید بهتره نخونید ا سم ها مجازی هستند من مهسا 20 سالمه و قدم 165 و وزنم 63 کیلو هست و نسبتا توپرم و سایز سینه هام 85 صورتم تپل و قسمت های قشنگ صورتم فقط لب و دندون و موها مه من توی سکس انعطاف پذیر بودن رو دوست دارم و البته درد کشیدن این داستان به 4 ماه پیش برمیگرده که من به اصرار دوست پسرم علارغم میل باطنیم صرفا برای اینکه از دست ندمش به خونشون رفتم البته اون قول داد که کاری با پایین تنه ام نداشته باشه و فقط سینه ولب باشه والبته ساک زدن با دست های بسته دوست پسرم برام وودکا آورد و من چون میترسیدم که چیزی توش باشه خیلی نخوردم ولی همون یه ذره هم کافی بود که منو هات تر کنه با شالم که در بدو ورود درش اورده بودم و روی اپن بود دست هامو بست تاپ تنم رو بالا داد و سینه هامو توی دست های بزرگش گرفت و مالوند نوک سینه هام رو مک زد باید اعتراف که مک زدن نوک سینه هام بهم هیچ حسی نمیده ولی بازم برای اینکه حشری ترش کنم شروع به آه آه گفتن کردم امیر منو روی زمین خوابوند و دکمه شلوارم و باز کرد که منم بهش گفتم تو قول دادی بعد لبش رو روی لبام گذاشت یکم خورد وبرای اینکه منو خر کنه شروع به تعریف کردن از من کرد و اینکه من دخترای زیادی دورو برم هست ولی تو خاصی و از این حرفا بلند شد و شلوارش رو کشید پایین کیرش راست شده بود و کیرش رو اورد توی نزدیک دهنم و من با دستای بسته شروع به ساک زدن کردم موهامو که فر و بلند بودن با دو تا دستاش پشت سرم نگه داشت سرم رو تند تند به سمت کیرش فشار میداد اون موقع داغ بودم و از اینکار احساس لذت میکردم ولی تا دوروز بعد جای کیرش توی گلوم درد میکرد خلاصه کیرشو یه ربعی ساک زدم بعد دوباره لباشو روی لبام گذاشت و با دستش زیپ شلوارم رو پایین کشید چشمامو بازکردم که دوباره یه چیزی بگم ولی با التماس نگاهم کرد و منم که اون وودکا لعنتی حسابی هاتم کرده بود بهش هیچی نگفتم شلوارمو از پام در اورد و خواست شرتم رو در بیاره که با دست هام که از پشت بسته بود شرتمو گرفتم و گفتم یادت رفت قبل اینکه بیایم چه قولی دادی امیر بدون اینکه جوابم رو بده رفت و از توی اتاق خواب یه دستمال اورد و گفت دیوونم کردی انقد گفتی قول دادی قول دادی مجبورم و دهنم رو بست بعد دستش رو به سمت شرتم برد و سریع کشید پایین انقد این حرکت رو سریع انجام داد که نتونستم مانعش بشم جفت رون های پام رو به هم چسبونده بودم که با دستاش بازش کرد و یه دست روی کسم کشید و گفت جووووووون خیسی ها بعدش شروع به خوردن کسم کرد همین که زبونش رو برد توی کسم احساس قلقک و لذت باعث شد قهقهه بزنم و اونم که حسابی خوشش اومده بود کوسم رو بیشتر خورد بعدش کمرم رو گرفت و برعکسم کرد زانوهام رو به سمت جلو هل داد که باعث شد کونم قمبل بشه و با زبونش سوراخ کونم رو لیس زد کیرشو نزدیک کونم آورد و همین که خواست بذاره توش من از ترس پاهام رو صاف کردم حالا به حالت دراز کش روی شکم بودم اومد روی رون های پام نشست و گفت و فقط سرش رو میکنم تو منم با اینکه به خاطر دستمالی که توی دهنم بود خیلی نمی تونستم واضح حرف بزنم پشت هم میگفتم نه نکن تو قول دادی سعی کردم پاهام رو تکون بدم ولی سنگینی پاهاش رو پام مانع شد بعد لای کونم رو وا کرد و یه انگستش رو فرو کرد تو یه چیز خیس رفت توی کونم بعد انگشتش رو دراورد شیشه وودکا رو برداشت و ریخت روی سوراخ کونم و شروع به لیسیدن کرد همینطوری با حالت نشسته روی پاهام جلوتر اومد و نوک کیرشو رو اول و بعد یهویی کل کیرش رو فرو کرد کیرش بلند ولی قطرش بزرگ نبود با این حال درد بدی داشت و من به محض فرو کردن یه جیغ زدم و بعد از شدت درد بی حال شدم کیرش رو تند تند عقب جلو میکرد و محکم درکونی بهم میزد بعدش که یکم گذشت آرومترش کرد و گفت جون چه کون سفتی امروز میخوام بگامت بعد از روی پاهام که حالا از شدت درد سست شده بود بلند شد و زانوهام رو دوباره به سمت جلو و کونم رو قمبل کرد موهامو از پشت کشید و گفت دوست داری بگامت من نای حرف زدن نداشتم اون سه چهار محکم موهامو کشید و بار اخر چون خیلی دردش زیاد بود با صدای زوزه مانندی اه کشیدم و اون گفت جووووون بعدش دوباره کیرش رو توی کونم فرو کرد و اینبار بیشتر از قبل درد گرفت انگار سوراخ کونم حساس شده بود که گفتم امیر بسه و چون صدام واضح نمی رسید امیر گفت چی میگی جوجه دوباره موهامو توی دستش گرفت و کیرشو تند تند عقب جلو کرد بعدش سریع بلند شد و دستمال رو از دور دهنم باز کرد و دوباره برگشت سمت کونم که من گفتم امیر توروخدا غلط کردم که اصلا به تخممش نبود کیرش رو چند باری عقب جلو کرد و سریع اومد طرف دهنم و گفت اگه میخوای ولت کنم تا ته میخوری قورت هم میدی که منم همین کارو کردم اون بعد از ارضا شدن روی زمین ولو شد و گفت جووووووون اون همه ابو خوردی و یه ساعتی دراز کشیدیم و بعد منو رسوند ولی سوراخ کونم تا چهار روز درد میکرد و نمی تونستم درست بشینم امیدوارم از داستانم خوشتون اومده باشه خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم در ضمن هدف من کمک به موفقیت شما در جق زدن بود امیدوارم موفق شده باشم نوشته

Date: May 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.