سکس با مریم تو بیابون

0 views
0%

سلام به دوستان شهوانی بدون مقدمه میرم به اصل داستان با مریم تو بیابون اشنا شدم برای کارگری یکی از دوستام اومده بود منم اونجا بودم چن وقتی بود که دوس دختر نداشتم وحالم خیلی گرفته بود دنبال یه کیس خوب هم میگشتم با دوستم که خیلی باهم کس کرده بودم در میان گذاشتم او مریمو پیشنهاد کرد گفت که توعقد طلاق گرفته به کسی پا نمیده دوستم رفت روستا که نهار بیاره ومن رفتم تو نخ مریم وبهش میخ شدم وتو هر فرصتی که بهم نگاه میکرد یه چشمکی بهش میزدم ولی دیدم محل نمیذاره بهم بر خورد و رفتم به خانه کارگری که اونجا بود تو افتابی که از پنجره تابیده بود دراز کشیدم وچشام داش سنگین میشد که صدای پا اومد رومو به سمت در کردم تا ببینم کیه داره میاد در باز شد ومریم بود که داخل اتاق شد روسری که به صورتش بسته بود باز کرد وسلام داد ومن محو تماشاش شدم وجواب سلام یادم رفت چن ثانیه چش توچش شدیم مریم سکوتو شکست گفت اومدم چایی بزارم گفتم بفرما من فاز غرور گرفتم بهش گفتم اگه مزاحمتونم برم بیرون که گفت نه کاری به شما ندارم کتری رو پر اب کرد و گذاش رو اجاق گاز وهمونجا نشست بهم رو کرد وگفت قضیه چشمکا چیه گفتم خودت چی فک میکنی گف فک کردن نداره معلومه چی میخایی تو هم مثل بقیه مردا گفتم خوب نظرت چیه بامن دوس میشی گف باشه بهش فک میکنم شمارمو بهش دادم قرارشد خبر بده بعدالظهر بهم پیام داد قبوله ولی کسی نفهمه داستانو زیاد طولانی نکنم حدود یک هفته باهاش تلفنی تماس داشتم وهمیشه اخر صحبتامون به سکس ختم میشد وچون مزه کیرو چشیده بود خیلی مست بود دوستم هم با یکی از کارگراش دوست شده بود باهاش هماهنگ کردیم یه روز جمعه دوتایشونو برای کار به بیابون برد البته کار بهونه بود میخاستیم یه دلی از عزا دربیاریم رسیدیم به محل کار دوستم دوست دخترشو سوار صندوق عقب ماشین کرد ورفتن به خونه روستاشون من ومریم هم تو خونه کارگری تنها شدیم مریم داشت از پنجره بیرونو نگاه میکرد وکونش حسابی قنبل کرده بود من که از لحظه تنها شدن حسابی شخ کرده بودم ازپشت بهش چسبیدم وکیرمو به لای کونش هدایت کردم مریم انگار منتظر بود کونشو به عقب هل داد منم شلوار شو باشرتش کشیدم پایین کسش حسابی اب انداخته بود کیرمو به کسش میکشیدم اه ونالش در امده بود ومیگف بکن توش که طاقت ندارم منم همون حالو داشتم خودش کیرمو با کسش میزون کردم وبا یه فشار همشو یک دفعه توش کردم کیرم 17 سانته ولی کلفته اخ بلندی گف وگف دیونه یواشتر پارم کردی کسش حسابی تنگ بود وچنان تلمبه میزدم که پاهاش از زمین کنده میشد اون ناله میکرد ومن قربون صدقش میرفتم 5 دقیقه بیشتر دووم نیاوردم کیرمو لای پاش گذاشتم وبا تمام فشار ابمو خالی کردم نشستم استراحت کردیم وتا ظهر دو بار دیگه سکس کردیم والان هم باهاش دوستم بیش از صد بار از کس وکون گاییدمش نوشته

Date: August 23, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.