سکس من و دختر عمه دوستم

0 views
0%

سلام اسم من حمید۲۳ سالمه خاطره ای که میخوام بگم برمیگرده به ۶ماه قبل رفتم خونه یکی از دوستام که شهرستان بود فکر میکردم خودم فقط مهمونشون هستم دیدم یه دختری تقریبا ۲۱ ساله با موهای مشکی چشمای ابی هیکلی ورزشکارانه نشسته بود رفتم داخل احوال پرسی اینا کردم اونم هم جوابمو داد بعد یکی دو روز نشستمو برگشتم خونمون و بلافاصله به دوستم پی ام دادم گفتم این دختره کی بود گفت دختر عممه چطور گفتم همین جوری که دیگه بیخیال شدم سه چهار روزی گذشت که دیدم یکی داره عکسامو تو اینستاگرام کامنت میذاره و لایک میکنه منم سریع رفتم پی وی و ازش تشکر کردم و بعد یکم حرف زدیم خودشو معرفی کرد و من از خوشحالی بال دراوردم و خیلی با کلاس مخشو زدم شمارشو گرفتم شبش کلی حرف زدیم خداحافظی کردیم که روز اصلی شروع شد ظهر بود تو خونه دراز کشیده بودم یهو پی ام اومد واسم دیدم کیمیا بود سلام کردم گفت چیکار میکنی گفتم هیچ دراز کشیدم تنهام تو خونه جدی پس بگو دوست دخترات بیان پیشت تنها نباشی خندیدمو گفتم همه که مث تو نیستن گفت منم حوصلم سر رفته گفتم بیا پیش من یه فیلم وحشتناک ببینیم یهو گفت راست میگی بیام گفتم اره یه ربع طول کشید ز زد گفت ادرس بده منم ادرس دادم دیدم ز زد گفت جلو درم اومد داخل رفتیم تو اتاق گفت فیلم میزاری گفتم شوخی کردم فیلم ندارم رفتم نزدیکش ترسید که یهو کیرمو دراوردم گذاشتم دهنش و محکم میکردم تو دهنش که حسابی اب دهنش بیاد هی میگفت ولم کن بیشعور که رفتم سراغ زیر گردنش حسابی لیس زدم یهو حالش بد شد شلوارشو در اوردم رفتم سراغ کسشو لیس زدم که گفت چشماتو ببند میخوام کیر کلفتتو بزارم تو کونم منم چشمامو بستم دیدم یهو جیغ کشید فکر کردم جر خورد که نگو زد پرده خودشو پاره کرد خیلی ترسیدم که گفت نترس بیا حسابی منو بکن جر بده ب کسی چیزی نمیگم و منم باور کردم رفتم جلو حسابی کردمش که گفت اینبار بزار توکونم شاید باورتون نشه کونش اینقد تنگ بود یک انگشت وازلین ب کیر خودم زدم تا یکم چرب بشه که کیرم رفت تو کونش اینقد داغ تنگ بود که ابم یهو اومد همشو ریختم داخل کونش و بعد یکم کنار هم دراز کشیدیم بعد اون رفت و حالا داره تهدیدم میکنه میگه هفته ای دوبار باید منو بکنی و منم از خدامه ولی متاسفانه کمرم خالی خالی شده ببخشید اگه زیاد بود سرتون درد گرفت خواستم کامل بهتون بگم امیدوارم خوشتون بیاد نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.