سکس چت با رزا

0 views
0%

دوستان بالاخره منم دست به تايپ شدم و ميخوام يه داستانه کاملاً واقعی براتون بگم:يه شب تو يکی از اين چت روما ی ديجی چت بودمديدم يکی با يه ايد دخترونه پی ام داد اولش توجه نکردم گفتم حتماً سر کاريه ولی بعدش گفتم جواب بدم ببينم چی ميشه خلاصه بد از سلام و احوال پرسی گفتم اسمت چيه گفت رزا گفتم چند سا لته گفت 23 گفتم متا هلی گفت آره يه لحظه کپ کردم ولی بدش گفتم بی خيل بابا اين که سر کا ريه بزار يه کم سرگرم بشيم خلاصه گفت تو چی گفتم من مجردم يه دفعه نه گذاشت نه ورداشت گفت کيرت چند سانته گفتم عجب سؤاله فنی پرسيدی گفت بگو ميخوام بدونم ميتونی از پس من بر بيای منم گفتم 20 سال، خوبه؟
گفت حرف نداره. گفتم شوهرت الان کجاست گفت رفته همو م خلاصه اون شب اي دی شو گرفتمو ادش کردم بد از چند روز تو يا هو بودم ديدم ان شد سلامو احوال پرسی کرديم گفت شماره بده زنگ بزنم منم شماره دادمو زنگ زد ديدم عجب صدايه نازی داره کف کردم با ورم نميشد که زن باشه ولی ديدم که هست گفت ميخوام ببينمت منم اکسمو بهش نشون دادم اونم اکسو نشون داد ديدم چيزه نا زيه خلاصه با هم قرار گذشتيمو همديگرو ديديم خيلی از من خوشش امد البته منم همين طور يه کم از سکس حرف زديمو گفت که قبل از ازدوجش سکس زياد داشته ولی بد از ازدواج نه ولی تصميم گرفته بود با يه آدمه مطمئن سکس کنه به من گفت هستی؟ گفتم اين چيزيه که خودت ميخوای من که مجبورت نکردم گفت آفرين خوشم مياد فهميدی گفت جا رديف کن يه روز با هم باشيم منم که هميشه از نظره جا مشکل دارم (متا سفنه) يه چند وقتی گذشت و من نتونستم جا رديف کنم تا اينکه يه روز زنگ زد گفت بيا خونيه من اولش ترسيدم گفتم بابا بی خيل شوهرت مياد دهنمونو سرويس ميکنه گفت اگه اطمينان نداشتم نميگفتم بيا خلاصه منم قبول کردمو آدرس گرفتمو رفتم خونيه رزا خا نم حالا يه کم از هيکله رزا جون بگم:قد 170 وزن 80 کيلو سفيدو توپل يه شلواره تنگه سفيدم تنش کرده بود با يه تا پ با هم دست داديمو رو بوسی کرديمو رفتيم نشستيم رو مبل رفت ميوه اورد کلی تحويلمون گرفت گفتم رزا جون وقته اين کارا نيست بيا چند دقيقه بشين من ميخوام زود برم گفت کجا؟ مگه ميزرم به اين زودی بری؟ يه کم ميوه خورديمو حرف زديم از يه طرف کيرم راست کرده بود از يه طرف دلهره داشتم که نکنه کسی بياد خلاصه يه کم شوخی کرديمو بهش گفتم حالا ديگه سا يزه کيره منو ميپرسی؟ زد زيره خنده امد نشست تو بقلم شروع کرديم به لب گرفتن يه کم لبيه همو خورديم زبونه همو خورديمو گفت :اينجوری نميشه پا شو بريم تو اطاق دسته منو گرفتو رفتيم تو اطاق خواب اول خودش تا پو شلوارشو درا ورد با يه شرتو سوتينه ست نارنجی خوابيد رو تخت منم لبسا مو درا وردمو با شرت خوابيدم کنارش ديگه رسما مرا سم شروع شد افتادم به جونش حالا نخور کی بخور از سر تا پا شو ليسيدم و خوردم .راستی قبلاً بهم گفته بود که شو هرش کسشو ليس نميزنه منم بهش قول داده بودم که حسابی براش کس ليسی کنم.اروم شرتشو درا وردمو شروع کردم به ليس زدنه کسه خوشگله رزا جون وا ی عجب کسه ناز اخو ش ترشی داشت خدای تو عمرم همچين کسی نديده بودم انقدر تميزو رو فرم بود خلاصه حسابی براش ليس زدمو اهو نالشو درا وردم خيلی داشت حال ميکرد يه دفعه پاشد منو پرت کرد رو تخت شرتمو دراورد افتاد به جونه کيرم چنان سک ميزد که نزديک بود تخمم از جا کنده بشه يه 5 دقيقی برام ساک زد ديدم الانه که ابم بياد گفتم رزا جون بسه الان پنچر ميشما گفت باشه بلند شد به پشت خوابيد گفت بده بياد اون کيره نازتگفتم بزار کندم بزارم بيام گفت نه بدونه کندم بکن ميخوام کيرتو تو کسم حس کنم گفتم رزا جون من جنبه ندارم يهو ابم ميريزه اون تو کار ميده دستمون واسه خودتم بهترو مطمئن تره گفت باشه بد دست کرد تو کشو بقله تخت يه کاندم دراورد داد بهم منم کشيدم رو کيرمو گفتم آمادی گفت بکن توش مردم ديگه خيلی اروم سره کيرمو گذشتم تو کسش وی خدايه من اين ديگه چه جور کسيه چقدر تنگه گفتم رزا تو مطمئنی دختر نيستی؟
گفت آره بابا اون اکسه اروسيمه گفتم چرا انقدر تنگه؟گفت:2 ساله يه کيره کوچولو داره ميره توش الان کيره تورو ديده تجب کرده.منم يه کم فشارو بيشتر کردم باور کنيد به زور ميرفت تو وقتی تا ته رفت تو کسش يه اهی کشيدو گفت:اخ جون به اين ميگن کيربکن بکن جووووووووووووونّنّنّنّن منم که تا حالا کسه به اين تنگی نکرده بودم شروع کردم اروم اروم طولمبه زدن گفت :تن تن بکن گفتم آخه ابم زود مياد بد شروع کردم با انگشت چوچولشو ماليدمو طولمبه ميزدم ازش لب ميگرفتم، سينهاشو ميخوردم زبونمو ميکردم تو دهنش اونم هی اهو ناله ميکرديه 10 دقيقی که گذشت يهو بدنش شروع کرد به لرزيدن چند تا تکونه شديد خورد و ارزا شد گفتم ابت امد؟گفت آره گفتم جون فدايه ابت بشم گفت ابتو ميخوام منم که مونتظره همين حرفش بودم چند تا طولمبيه شديد زدمو ابم امد همشو همونجا تو کسش خالی کردم(البته تو کاندم) بد 2 تای بی حال خوابيديم کناره هم هی همديگرو ميماليديم نوزش ميکرديم حرفايه اشقولنه ميزديم.بد بلند شدم گفتم رزا جون تا کسی نيومده من ديگه برم .گفت :نميشه يه کم ديگه بمونی گفتم خيلی دلم ميخواد ولی برم بهتره يه وقت مشکلی پيش نياد.خلاصه رو بوسی کرديمو ازش خدا حافظ اي کردمو رفتم…….اخی مردم تا اينو تيپ کردم اميدوارم که خوشتون امده باشه

Date: March 4, 2018

353 thoughts on “سکس چت با رزا

     1. سلام مهرداد از کرج کسی هست سکس کنیم حضوری پولم میدم

     1. سلام نیما هستم 34ساله پایه سکس چت با یه خانم هات و با حال بیاد وات ساپ 09351440124

    1. سلام خوبی.34 ساله مجرد. دنبال یه دختر پایه برای رفاقت. هستی؟

    2. سلام دختره ۱۸ سالم سکس چت هستم هرمدلیشو ولی فق سکس چت واگه لزم باشه هستم

    1. سلام عاشق سکس ۰۹۰۳۸۱۰۶۰۷۳ ولیس زدن کس خانمهای جا افتاده و سن بالا هستم ممنون میشم

     1. سلام ۲۷ ساله همدان مجرد ی دختر پایه یا زن متالقه میخوام همهیشه باهم باشیم خرجشم میدم همه جوره ساپرتش میکنم ۰۹۱۸۷۰۲۷۵۲۳

   1. id inesta: varzsh__1399
    nilofar ahvaz moteahel

    نیلوفر متاهل 44 ساله یه دختر و پسر دارم
    من و دخترم اهل حال
    تکواندو کار
    تهران- اهواز-رشت

  1. سلام.یه خانوم با شخصیت و هات از مشهد که دنبال یه مرد قابل اعتماد و خوش تیپ و گرم میگرده پیام بده.من پیمان ۳۳ سالمه مهندس عمرانم
   ۰۹۳۹۹۸۸۶۳۳۴
   تلگرامم داره خطم

  2. سلام امیر هستم ۲۰ سالمه دنبال خانم یا دختر برا عشق و حالم پول زیاده نگران نباشید مشکل مالی نمیزارم به وجود بیاد لطفا اگه کسی پیدا شد به تلگرام این شماره پی ام بدین 09146799382 منم اهل ارومیه هستم از ارومیه باشه خوشحال میشم

   1. سلام امیرم از شهر ری یه خانم خوشگل پایه سکس حضوری هستم از رباط یا اسلامشهر یا شهرری باشه عالی میشه فقط خانم بیاد ۰۹۱۰۹۸۹۲۰۹۵

  3. سلام نازیلا هستم ۲۶ ساله از تهران لیسانس حسابداری هستم و دنبال کار خوب با درامد عالی هستم لطفا اگر شرایط داری بیام بده فقط مزاحم و فیک بلاک باتشکر
   TARNIPOSH آیدی تلگرام

 1. خانوم اهل حال و دوست دار کیر کلفت بیاد به این آیدی@h136768

    1. اخخخخ یه خانوم بیاد کیر خیس و لیزمو ساک بزنه، بیا به این شماره09192424738

   1. اره من کسلیسی خیلی دوستدارم / بیا این ای دی تلگراممه @arminzarr

     1. سلام علي هستم ٣٨ تهران٩١٠٢٣٦٠١٩٦واتس آپ پي بده هم فشم جادارم هم تهران أهل مسافرت وسكس بينظير كسي بود منتظرم

  1. سلام غزاله هستم ۲۴ ساله از تهران افسریه ۰۹۰۳۶۷۰۰۱۵۶ زنگ بزنین خونه خالی دارم

  1. سلام دخترم پایه سکس چت ولی فقط سکس چت عکس فیلم هرچی هرکی میاد فقط سکس چته ۱۸ سالمه وپایه سکس چتم و البته لزم اگه باشه پایشم .

 2. سلام من ۳۵ سالمه از کرج بسیار بسیار هات هستم بیشتر از اونی که فکر کنین در حد بردگی هم هستم خیلی هات و کارهایی که دیگران شاید تو سکس کم بزارن رو من انجام میدم مهم ارضاع شدنه طرفه مقابل ام هست نه من به اوجه اورگاسم میرسونم نیازی به تعریف نیست اگه صلاح دونستین تلگرام پی ام بدین بیشتر توضیح میدم@Emperooo

  1. سکس چت= ۳۰ت💸
   عکس از کصم و کونم و سینه ام=۱۵ت💸
   ویدیو از جق زدنم و مالیدن کصم= ۵۰ت💸

   کاملا واقعی و همراه با تست قبل از پرداخت هزینه❤🔥

   تلگرامم: @raziye_snz

 3. یکی بیا من بکنه کس کون تنگی دارم شوهرم بیغیرته اگه بفهمه برای من فیلم بازی میکنه ۰۹۳۳۰۲۸۱۶۲۸

  1. زن و شوهري ميخوام كه باهم راحت باشن و جلوي هم بدن ماساژور هستم اينم اي ديدمنه @kian_0055

    1. من پایه ماساژ دادنم برام به این شماره پیام بده بگو عسلی چون من به خانم ها فقط ماساژ میدم 09356639377

    1. سلام
     حمید هستم 29ساله
     دنبال یک خانم خوب و پایه دوستی از شهر یزد
     در صورت تمایل در نرم افزار تلگرام به شماره09221925196
     بیام بدید

 4. سلام خانم و دختر که از سن پایین خوسشون میاد پیام بدن ۱۹ سالم تهران

 5. سلام دانیال هستم دختر وخانم های زیر30 سال پیام بدن
  کیرم 25 قدم 187 وزننمم 88 چهارشانه هیکل
  یکی میخوام حشری خراب مثل خودم که زیرم تاب بیاره تو سکس رقیب ندیم تا حالا همه جور سکسی میکنم
  خونه ماشین پولدارم اوکیه اوکی هستم
  اگر پسند هم شدیم هرجا که باشی میام
  اول هم پیام بدین تو تلگرام و بگین شمارم از سایت برداشتین
  09357568712

 6. سلام هر کسی کیر کلفت و 25 سانتی میخواد پیام بده تلگرام
  خانم ها و دخترهای زیر 30 سال پیام بدین
  قدم 187 وزنم 88 چهار شونه خوش استیل
  خونه ماشین و پول اوکیه اوکی هسته فقط یکی میخوام زیرم تاب بیاره و حشری هاد خراب باشه
  اگر پسند هم باشیم هر شهری باشی میام
  لطفا تلگرام پیام میدین اول بگین شمارم از سایت برداشتین 09357568712

 7. سلام یه خانم برای رابطه سالم میخوام یکی میخوام نازش کنم بوسش کنم عشقبازی و شیطنت کنیم ضمنا در حد توان از نظر مالی هم تامینش میکنم حسام هستم 34 سالمه خوشتیپ،مهربون و صادق اینم آیدی تلگرامم هستش
  https://t.me/hepa1360

  1. سلام کسی هست برای حال از دختر خانوم یا زن ها الان ج بده مرسی؟

 8. ع.ل.ی-29سال-طهران
  یک خانم چاق محترم متشخص با معرفت تماس بگیرن لطفا
  09905363007

 9. سلام یه خانم اهل دوستی وحضوری وتفریح ومسافرت تماس بگیره09354599208 ازتهران

   1. سلام
    حمید هستم 29ساله
    دنبال یک خانم خوب و پایه دوستی از شهر یزد
    در صورت تمایل در نرم افزار تلگرام به شماره09221925196
    بیام بدید

 10. خب بجا اینکارا با ی کسیکه عاشقتون کنه ازدواج کنین واقعا اوج بی غیرتی ونامردیه تهشم بیماریای مختلف چرا ته مونده های مردمومیخواین و…

 11. باسلام از بندرعباس زوج هایی که دوس دارن نفر سوم داشسلام خانومی هست۲۷ساله کم توقع که قصد ازدواج داشته باشه و بخواد بندرعباس زندگی کنهته باشن تماس بگیرن یا صربدری 09361018969

 12. از بندرعباس زوج هایی که دوس دارن نفر سوم داشسلام خانومی هست۲۷ساله کم توقع که قصد ازدواج داشته باشه و بخواد بندرعباس زندگی کنهته باشن تماس بگیرن یا صربدری 09361018969

 13. سلام.یه خانوم با شخصیت و هات از مشهد که دنبال یه مرد قابل اعتماد و خوش تیپ و گرم میگرده پیام بده.من پیمان ۳۳ سالمه مهندس عمرانم
  ۰۹۳۹۹۸۸۶۳۳۴
  تلگرامم داره خطم

 14. سلام.یه خانوم با شخصیت و هات از مشهد که دنبال یه مرد قابل اعتماد و خوش تیپ و گرم میگرده پیام بده.من پیمان ۳۳ سالمه مهندس عمرانم
  ۰۹۳۹۹۸۸۶۳۳۴
  تلگرامم داره خطم

 15. سلام.یه خانوم با شخصیت و هات از مشهد که دنبال یه مرد قابل اعتماد و خوش تیپ و گرم میگرده پیام بده.من پیمان ۳۳ سالمه مهندس عمرانم
  ۰۹۳۹۹۸۸۶۳۳۴
  تلگرامم داره خطم

 16. یه پسر 26 ساله هستم خیلی حشری و تنها از کرج هستم به یه خانوم خیلی حشری مثل خودم نیاز دارم 09357505001

 17. مریم هستم از مشهد دنبال مردی هستم بتونه آلتشو ببره تا ته واژنم اینم شمارم 09302696720

 18. مریم هستم از مشهد دنبال مردی هستم که بتونه التشو تا اخر واژنم رو کنه اینم شمارم 09302696720

 19. بچه های کرج واسه رابطه جنسی به این ای دی تلگرام پیام بدین اوکی میکنه فقط بروبچ کرج تهرانم اگه کسی بتونه بیاد رله میکنه،صیغه میغه همش پشمه(به مراد رسیدین دعا به جونم کنین شیرینیم دادین بهم دادین)@asbalk68بگین از طرف بابی

 20. مریم هستم خیلی داغم میرم دستشویی مدام واژنمو انگشت میکنم اینم شمارم 09302696720

 21. خانومها واسه سکس ماساژ هر کی خواست به این شماره پیام بده (فقط خانومها )09354269079 جهت تهران

 22. خانومها واسه سکس ماساژ هر کی خواست به این شماره پیام بده (فقط خانومها )09354269079 برای تهران

 23. امروز24مرداد98.من حامد29ساله.اگه کسی براسکس چت داغ یا سکس حضوری تو اصفهان بود بیاد واتساپم به این شماره09360687963

 24. سلام.حامدم 29ساله.امروز 24مرداد98.برا سکس چت داغ یا سکس حضوری در اصفهان , خانوم حشری باد واتساپم به این شماره09360687963

 25. سلام مهدیارم ازمشهد خونه وماشین دارم مجردم یک خانوم ازمشهد بیاد تلگرام یک سوپرایز عالی دارم @md23454

 26. 27 سالمه و پسرم. پایه رابطه با جنس مخالفم. استان بوشهر یا خوزستان.
  تلگرام@sproza

 27. سلام یه خانم از خرم اباد یا اقا بی از خرم اباد،بیاد زنگ بزنه۰۹۳۵۳۶۸۸۶۰۹

 28. خانم از خرم اباد یا اقا بی که دوس داره زنشو با کیر۳۰سانتی بکنم بیاد بزنگه۰۹۳۵۳۶۸۸۶۰۹

 29. فقط خانمها تماس بگیرن
  خواهشن فقط از تهران و ری هستید تماس بگیرن
  خانم خوشگل یا دخترهای بامزه دوست دارن کیرم با ملایمت داخله کوس لطفشون بره پیام یا زنگ بزنند
  اقایون زنگ نزنند
  کیرم 21 سانت دقیق هست
  09050595040

 30. یه دختر خانم خوش هیکل مجرد و حشری و با اصالت بیاد تلگرام من
  من 36 سالمه و قصدم ازدواجه یه دختر خانم حشری میخوام.از شیرازم اینم تلگرام من Nfhgdxj

 31. سلام تهرانم ۳۲سالمه پایه سکس با یه خانوم اهل حال و حشری همه جوره هم پایم اینم ای دیمه @Aamir_sh

 32. سبزه ام با كير كلفتو سبزه،توى هر بار سكس تا ده مرتبه هم ارضاء ميشم دنبال يه عشق تك پر و با معرفتم٠٩٠٢٣٠٥٣٢٥٧واتساپ

 33. سلام من امشب این جارا پیداکردم دلم یه سکس چت توپ میخواد کسی هست اینم شماره منه یکی بیاد۰۹۳۹۸۳۸۴۸۸۵

 34. سلام غزاله هستم از افسرده تهران خونه خالی دارم زنگ بزنین۰۹۰۳۶۷۰۰۱۵۶

 35. سلام ۳۴سالمه قد۱۸۶ وزنم ۸۸کیلو اندازه ارضا کردن خانمهای ناز کیر دارم که بعداز یک ساعت سکس دلچسب آبرومو بیارم اهل تهرانم وتو شهریار مکان دارم

 36. زوج هایی که دنبال یه نفر سوم راز دار و مطمئن و الخصوص سالم و خوشتیپ میگردن هستم تهران کرج شهریار @ me0188
  قدم ۱۸۶
  وزنم۸۸

 37. سلام یه دختر میخوام واسه لز کردم مجازی لطفا فقط فقط خانما بیان میخوام با هم مجازی لز کنیم و سکس چت ای دی تلگرامم @rozhinn7237

 38. سلام امیر هستم ۲۱ ساله ترک هستم 10 یا 15 روزی میام تهران کرج خانومایی که مکان دارن برا سکس لذت بخش با تضمین به شماره09146799382در تلگرام یا واتساپ پی ام بدم منتظر حضور گرم شما هستم😗😗😗😗

 39. استخر پارتی بعد از ماه رمضان . فقط خانوم ها . ترجیحا خانوم های متاهل. همراه با نوشیدنی و غذا و رابطه آزاد. سعدت اباد. بسیار امن و راحت. حدود چهار تا پنج نفریم.
  ایدی تلگرام: galaxy_1398

 40. ، استخر پارتی ، بعد از ماه رمضان
  درینک و پذیرایی
  رابطه ازاد
  مکان بسیار امن و آرام،در سعادت اباد
  ظرفیت چهار تا پنج نفر
  فقط خانوم ها و ترجیحا متاهل
  تلگرام: galaxy_1398

 41. قابل توجه:
  زوج های تهرانی یا دوست پسر و دختر
  جا و مکان داشته باشن
  پرداخت مبلغ ۱ تا ۳ میلیون با توجه به موقعیت تحصیلی، و سن
  خودم ۳۸ ساله
  لطفا برای گفتگو و تعیین شرایط به این ایدی پیام بدین
  Galaxy_1398

 42. صیغه و سکس حضوری کس و کون و ساک فقط در اصفهان
  کس تپل و ممه ۸۰ و بدن جذاب و سکسی دارم
  مردهای حشری بیاین تلگرامم پیام بدین با هم قرار بذاریم واسه یه سکس حسابیییی
  Ijythkp
  آیدی منو تلگرام بزن و بیا حال کنیم

 43. ازتهران خانم تماس بگیره اگر خانم از بیرون تهران آزاد هستش تماس بگیره 09354599208

  1. سلام دختره ۱۸ سالم سکس چت هستم هرمدلیشو ولی فق سکس چت واگه لزم باشه هستم

 44. سلام. شدیدا عاشق خانومای بالای سی سال و جاافتاده هستن، خودم 27سالمه.لطفا به این شماره پیام بدین،هیج چیز
  جز یه لذت فراموش نشدنی منتظرتون نیست
  09356349766

 45. سلام، خانوم میانسال اگه هست و با یه پسر بیست و هفت ساله دوست داره چت کنه به این شماره پیام بدین 09356349766

Leave a Reply

Your email address will not be published.