شيطنت های من ۲

0 views
0%

8 4 9 8 8 7 9 86 8 9 87 8 7 9 8 9 85 9 86 9 1 قسمت قبل سلام و درودي ديگر با قسمت دوم با شما هستم جواب بعضي از كامنتها دوستان يك نكته اي روبگم من همجنسباز نيستم و دگرجنسگرام ولي اون يكبار اوضاع خيلي خراب بود بعضي از كامنت هاتون واقعا خنده دار بود روحم شاد شد دوستان من سيزده سالم نيست اين داستان براي چند سال پيشه ادامه ديگه بعد از اون ماجرا توي شب و دويدن نتونستم بازم گيرش بيارم ولي رفتم به چند تا از رفقام گفتم سير تا پياز ماجرا رو توضيح دادم براشون يك نقشه هم كشيديم كه چجوري خِفتش كنيم ببين مجتبي من ميبرمش خونه شما هم ميايد ولي شما از قبل رفتيد توي كمد من لختش ميكنم باهاش ور ميرم ميكنمش بعد محكم چندتا ضربه به در ميزنم شما ميايد تو آخه امير اسكل مگه تام كروز و عمليات هاي غيرممكنش رو ميخواي انجام بدي راحت ميبريمش تو ميكنيمش ولش ميكنيم كيون لشتو بردار و بدو اسكل اگه نياد خوبه خودتو بكنم نه ننتو بكن خب ديگه هميني كه گفتم ميشه همگي با رمز يا كون مهدي قرار گزاشتيم من فردا تنها برم دم خونشون به بهانه ي امتحان ببرمش خونه از قبل هم هماهنگ كرديم كه تا كليد و انداختم شما ميريد تو كمد قايم ميشيد تا من كارمو بكنم با موتور بودم رفتم در خونشون ننش اومد دم در گفتم خاله ي لحظه مهدي بگو بياد مهدي رفته نون بگيره كير شدم حسابي ضد حال خوردم بدجور تو همون لحظه ديدم يكي داره از اونور مياد قد قواره اش مثل خودش بود موتورو روشن كردم و رفتم ببينم خودشه يا نه كه ديدم خودشه بردمش دهم خونشون پيادش كردم رفت نونارو گزاشت و اومد در مهدي بيا بريم خونه واسه امتحان رياضي قردا بخونيم كه سرويسمون ميكنه وايسا برم به مامانم بگم برو زودي بيا رفت و اومد سوار شد رفتيم دم در خونه كليد انداختم موتورو بردم داخل ديگه اونام صداي موتورو حتما شنيده بودن رفته بودن توي كمد كتابارو اوردم با دفتر بشين چند تا مسئله بنويس تا من بيام باشه رفتم پيش بچه ها گفتم منظور از بچه ها دونفره آماده ايد مقدماتو بچينم _اره فقط بكن بزن به تخته حله رفتم پيشش ي لحظه تعجب كردم وقتي ديدمش كيرشو در اورده بود داشت جق ميزد گفتم هوووي چيكار ميكني دارم ميزنم مگه كوري نه ولي قرار بود تمرين كنيم باشه حالا فعلا بيا تا تلافي اون باري كه فراركرده بودي رو بده بعد ميخونيم گفتم اگه ميخاي بكني بايد بزاري اول من بكنم گفت باشه خودم لختش كردم اول ي لب حسابي ازش گرفتم لبامو گزاشتم رو لباش و زبونشو ميخوردم و اونم اه اه ميكردم كيرم شق شده بود لباسشو در اوردم و رفتم سراغ سينه هاش كه بخاطر بلوغ دونه كرده بود با ولع ميخوردم اونم حسابي حشري شده بود و آه آه ميكرد رفتم پايين تا نافش و دور نافشو ميخوردم و ليس ميزدم يواش يواش شرتشو با شلوارش مياوردم پايين كيرش كوچيك بود حدود دوازده سيزده سانت كردمش توي دهنم و براش ميخوردم گفتم حالا نوبت توئه ي لب ديگه آبدار حسابي ازش گرفتم خودم خودمو لخت كردم و گفتم بيا بخورش اومد حرفه اي و تمام كمال ساك ميزد كيرمو اول يكم باهاش بازي كرد بعد يكم جق زد سر كير ١٨ سانتيمو كرد توي دهنش كه خيلي گرم بود و حسابي داشتم حال ميكردم سرشو ميمكيد و برام آه ميكشيد خودمم جونم اومده بود توي كيرم جمع شده بود حالا ديگه كامل كيرم تو دهنش بود نميدونم چجوري جا شده بود كيرمو ميك ميزدو ليس ميزدو ميخورد مم حال ميكردم گفتم حالا داگي بخواب كيرم حسابي خيس شده بود ميشد از تف معدني گرفت كمرشو خم كرد مث حرفه اي ها گفتم جوووون چه سوراخ نازي گفت همش مال خودت امير كپل هاشو تو دستم گرفتم اول يكم زورش كردم بعد گازش گرفتم و ليسيدمش تا رسيدم به سوراخ كون نازش عجب بوي خوبي ميداد بوي عطر بود كه احساسش ميكردم سوراخشو ليسيدمو يكم زبونو تونستم بكنم تو كونش اونم حسابي خوشش اونده بود و داشت حال ميكرد گفتم ديگه بسه حالا ميخوام بكنم توش يكم از خيسي كيرم كم شده بود و خودم يكم تف زدم يكم از كرمي كه روي ميز بود برداشتم باهاش سوراخشو چرب كردم كيرمو يواش يواش و ملايم ميكردم توي كونش حسابي داشتم لذت ميبردم يواش يواش كردم توش تا ته اونم هيچي نميگفت فقط آه ميكشيد كيرم ديگه كامل توي كون خوش فرم و ناز و سفيدش بود كم كم تلنبه هامو محكم كردم ميزدم و اونم فقط ميگفت آهههههههه اره امير بكن كيرت تو كونم اوووووه منم بيشتر حشري ميشدم و محكمتر ميكردم زدم زدم زدم ديگه داشت آبم ميومد گفتم چيكارش كنم گفت ميخورمش سريع در اوردم اونم برگشت گزاشتم دهنش و ساك زد و تا اخرين قطرشو مكيد بيحال افتادم رو تخت بعد چند دقيقه گفت كاشكي چن نفر ديگه هم بودن بازم ميكردن منو گفتم مگه سير نشدي گفت نه خودش بلند داد زد مجتبي علي بيايد بالا من دهنم از تعجب باز مونده بود گفتم تو اونارو از كجا ديدي وقتي كه اومديم در خونتون توي پنجره پيدا بودن اون دوتا شاسكول هم اومدن گفتم خودتون كارتونو بكنيد من ميرم پايين رفتم پايين ولي بعد از چن دقيقه فضوليم گل كرد برم بالا ببينم اونا چيكار ميكنن ديدم يكيش كيرشو كرم زده داره از كون ميكنتش اون يكي هم كيرش توي دهنش بود و داشت واسش ساك ميزد اين بود قسمت دوم شيطنت هاي من دوستان داستان هنوز ادامه داره و فقط شامل گي و داستان هاي مال چند سال پيش نيست و سكس هاي بعد از اون ماجرارو هم تك تكشون رو براتون ميزارم اميدوارم لذت برده باشيد منتظر قسمت هاي بعدي هم باشيد نكته اسامي اين قسمت واقعي بودند نوشته

Date: July 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.