مامان سکسی و حشری من

0 views
0%

مامانم 34 سالشه صورتش مثه عروسکه و بدنش سکسی و رو فرمه رونایه خوش استیل و تو پری داره اوف کونش لامصب دو برابره کمرشه سینه هاشم عمل کرده گنده و سربالا شده مامانم کلا بین دوستان و اشنایان به خانم سفید برفی معروفه پوستش به قدری سفید و بلوریه انگار 50 ساله افتاب ندیده ما خونوادگی مو بوریم ولی مامانم از همه بور تره و موهاش خیلی طلاییه مامانه من اکثرا گل میکشه و هر جایه اتاقشو نگاه گنی پره گل و اّیله منم دیوونه ی چتیه مامانمم هر وقت چت میشه میشینیم باهم رپ میکنیمو میخندیم مامانم پایین کمرش یه تتوی پروانه ی صورتی رنگ داره که داستان منم راجب همینه یه روز تو تابستون با اکیپِ دوستام برنامه چیدیم بریم لواسون سه چهار تا پسر بودیمو چنتا دختر دو تا ماشین شدیم تو ماشین ما من بودیمو خشایار و دوستش و دو تا کس من عقب نشستم وسطشون و راه افتادیم تو راه با جفتشون ور میرفتم جوری ک صداشون درومده بود رسیدیم تو ویلا پشمایه هممون ریخته بود یه ویلای لوکسه لاکچری با چنتا الاچیق چوبی و یه استخر شیک من به خشی یجور رسوندم که کسارو بندازیم تو اب انداختیمشون تو ابو خودمونم پریدیم تو اب که بودیم یکی از دخترا که اسمش نگین بود هی خودشو از عقب میمالید به من در گوشش گفتم بریم بالا گف اوهوم دستشو گرفتم اومدیم از نردبون استخر بریم بالا اول اون رف کونشو که دیدم چشام چهار تا شد یه کونه خوش فرمممم و برنزه و گرد همونجا راس کردم نرفتم از اب بیرون گف بیا دیگه گفتم الان میام یجوری کیررو راستو ریستش کردم رفتم بالا به خشی گفتم حاجی تو کدوم اتاق برم گفت دهنتو گاییدم نیومده تور کردی برو گمشو تو اتاقه اخره طبقه دوم رفتیم تو خونه داشتیم میرفتیم به سمت اتاق که چشممون به باره مشروبشون خورد یه باتل ودکا برداشتیمو رفتیم تو اتاق مشروبو پرت کردیم رو تختو افتادیم به جونه هم لبو گردنه همو میخوردیمو هم زمان همدیگرو لخت میکردیم ازم جدا شدو رف ب سمت مشروب بازش کرد و همینطوری بدون مزه رف بالا بم گفت دهنتو وا کن مشروبو ریخت تو حلقم منم بزور تحمل کردم سرمون یکم گرم شد رو تخت لش بودیم که دره مشروبو بست خیلی حرفه ای عین پورن استار ها کونشو داد بالا و میخزید سمت کیرم گرفت تو دستشو صورتشو اورد نزدیک و کیرمو گذاشت رو گونه ی راستش گف گوشیمو میدی بالا سرته ورش داشتم گفتم بیا گف ازم عکس بگیر دوربینشو اوردم وقتی عکس انداختم حشرم زده بود به سقفففف خیلی صحنه ی سکسی ای بود عکسو ک انداختم کیرمو بوس کرد و یه لیس از پایین تا بالاش زد و کرد تو دهنش وااای وقتی میدیدم داره کیرمو میخوره و با چشای ابیش منو نگاه میکنه انگار تو بهشت بودم از تو جیب شلوارم که بغله تخت بود یه رول گل در اوردمو زدم زیرش دست راستمو گزاشتم رو سره نگین و دهنشو فشار میدادم سمت کیرم با دسته چپمم گل میکشیدم بهترین حس دنیا بود بعد خوردنش پاشد و گلو از دسته من گرفتو لپای کونشو گذاش رو صورتم هی گل میکشید و کسو کونشو رو صورت من بالا پایین میکرد منم تا میتونستم کس و کونشو خوردم بعدش پاشد روبروی من رو زانو هاش نشت دستشو لیس زد مالید به کسش اومد روم کسشو تنظیم کرد رو کیرم و کرد توش به کمرش تاب میدادو رو کیرم اینور اونور میشد یهو دیدم یکی درو با لگد باز کرد وعصبانی دوید تو اول یه پشت دس خوابوند تو گوش نگین بعدم امفتاد رو من مشت میزد به سرو صورتم منم که چت مسته پااره نمیتونستم هیچ گهی بخورم تا خشی ینه اومدنو جدامون کردن گفتن بم نگین دوس دختر این پسرس و فلان و بیسار منم عصبانی از خونه زدم بیرون و واسه این که اروم شم بازم گل کشیدم هندز فیریمو گذاشتم گوشمو اهنگ توپاک و پلی کردمو راه افتادم سمت خونه رسیدم خونه درو ک باز کردم طبقه ممول بوی گل خورد تو صورتم مامانمو دیدم که داشت میومد پایین وقتی دیدمش کلا فازم عوض شد یه لباس خواب سفید جنسش ازین لیزا که تا بالای خط زیره کونش بود و سینه هاشم که 90 ش بیرون بود ووویی پوسته سفیدشو موهای بورش تو اون لباس شبیه فرشته ها شده بود لباسش انقد نازک بود که کل سینه هاش با پیرسینگ نافش ملوم بود اومد بوسم کرد و گف باز با خودت چیکار کردی نشستم کله جریانو واسش تعریف کردمو اخرش خندیدو گف برو یه دوش بگیر اوکی شی داشتم میرفتم که گف اوخ اوخ من وقت تتو دارم دیرم شده اون موقع هنو تتو نزده بود منم عاشق تتو بودم ولی هنو کسی ک بتونه طرح مورد علاقمو بزنه پیدا نکردم مامانم گفته بود که این تتو زنه کارش حرفه ایه و اینا بش گفتم پس منم بات میام ک کارشو ببینم گف نه نه کسی اضافه راه نمیده ولی من میخواستم برم رف تو اتاقش درم نبست منم رفتم تو اتاقه خودم ک روبروش بود دراز کشیدمو نگاش میکردم لباسشو در اورد و با دیدنه کونه لختش سری راس کردم دلا شد از تو کمد یچی ورداره که کسه گوشتیه صورتیش ملوم شد منم واسه خودم کیرمو میمالیدم یه شورت توریه لامبادا مشکی پوشید که با پوست سفیدش خیلی جور بود یه ساپورت گوره خریه تنگه تنگ پوشید که از کونش بالا نمیرف به زور پاش کرد ووویی برامدگی شرتش زیره ساپورت خیلی سکسی بود سوتینم نبست و ی مانتو کوتاهه نازک سفید تنش کرد دکمه های پایین و باز گذاشت که فهمیدم واسه اینه که خط کسش ملوم بشه از زیر ساپورت بالا رم چنتا وا گذاشت که نصف سینه هاش بیرون بود بیییی نهایتتتت سکسی و جنده شده بود سوار ماشین شد و منم پشت سرش با مینی موتورم جوری که نفهمه میرفتم رسیدیم به جایی ک تتو میزنه من دور دست موتورو پارک و قفل کردم مامانم رف سمت اپارتمان درو حول دادو رف تو منم رفتم یه اپارتمان ممولی بود مامانم رسید دره خونشونو زنگ زد دیدم یه پسر جوون خوش قیافههه چشا سبز یکم ته ریش یا یه هیکل و بازو های سکسی که همه جاش تتو بود درو وا کرد و گفت سلام محیا جون مامانم و مامان رف داخل درو اروم هول داد و من دویدم درو گرفتم که بسته نشه یواشکی رفتم تو خونه اولین جایی ک تونستم برم اشپزخونه بود بالای دیوار اشپزخونه یه پنجره داش به اونجایی که یارو تتو میزد یارو گف محیا جون به پشت بخواب ک تتوت و بزنم مامان دمر خوابید که کونش مثه یه کوه زده بود بالا مانتوشو داد بالا یارو بقلش نشست و شروع کرد به مثلا بی حس کردن ولی در اصل داشت با ارنجش کون مامانمو میمالوند مامانم خودشو شل کرده بود که طرف کف دستشو گذاشت رو کون مامانم و گف خوشگلم دفعه بعدی کجاتو دوس داری تتو کنم مامانم ام ساپورت تنگشو تا بالای زانوش داد پایین و دس کشید رو لپای کونشو گف هممممه جاشو یارو پاشد سرشو گذاشت رو کونه مامانم و از رو شورت کوس و کونشو لیز میزد اه و اوه مامانم در اومده بود بعد که یکم لیسید با دندون شورته مامانمو کشید پایینو بازم واسش خورد مامانمو برگردوند کیرشو کرد تو دهن مامانم تا ته کیره کلفت و درازشو میکرد تو حلق مامانمو در می اورد بعدش دو تا پاشو گذاشت بقل صورت مامانم و تند تند تو دهن مامانم تلمبه میزد کشید بیرون و رف پایین دو تا پاهای مامانو گذاشت رو شونهاش کیرشو گذاشت دمه کس مامانم و رو شیار کسش بالا پایین میکرد مامانم با حالت التماسانه گفت بککککن مردممم یهو یارو با تموم قدرت کیرشو کرد تو کس تنگ مامانم مامانم چشاشو بسته واسه خودش حال میکرد که یارو گفت چنتا کیره دیگه میخوای مامانم گف جوووون البتههه یارو گف بچه ها میتونین بیاین دیدم از اتاق بغلی اشپزخونه دو تا پسر پااف یکی از یکی بکن تر کیراشونو گرفته بودن تو دستشونو رفتن سمت مامانم یارو خوابید رو تخت به مامانم گف بیا بشین روش مامانم کسشو تنظیم رو کیره طرف و شروع کرد بالا پایین کردن اونیکی اومد بالای اونیکه خوابیده بود و کیرش داد دهن مامانم مامانم ام خیلی حرفه ای هم کس میداد هم با ولع ساک میزد اونیکی که کیرش از همه کلفت تر بود با انگوشت کون مامانمو باز کرد و یه تف جانانه انداخت دمه سوراخش و کیره کلفتشو کرد تو کون مامانم مامانم تو اوج لذت بود هم زمان هم کوس و کون میداد هم ساک میزد تازه با دستش چوچولشم میمالید 40 مین مامانه منو با کلی پوزشین گاییدن اون یارو تتو زنه بعد کلی تلمبه ی با سرعت که تو کس مامانم میزد ابشو ریخت تو کس ننم بعدش رفیقش که کون مامانمو جر داده بود ابشو ریخت تو کونش اینا ولو شدن رو کاناپه اونیکه مامانم واسش ساک میزد کیرشو از تو دهن مامانم کشید بیرون و مامانمو خوابوند کیرشو گذاشت لای سینه هاش بعد چند مین ابش اومد و همرو پاچید تو صورت مامانم مامانم ام انگوشتشو میکشید رو صورتشو اب کیره یارو و جم میکرد و میکرد تو دهنش بعد چن مین مامانم گف بچه ها دیگه اگه نمیخواین بکنین من تتومو بزنم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.