همین الان کون دادم جووون

0 views
0%

سلام اسمم محسنه همین الان که دارم این خاطر رو مینویسم ده دقیقه پیش یه کیر کلفت تو کونم بود و میخوام با جزییات کون دادنمو تعریف کنم تو نت دنباله کسی بودم که کونم بزاره همیشه نزدیکم باشه که هر موقع اوکی بود برم بدم کونمو گشاد کنه خیلی وقت بود میگشتم تا اینکه یکی پیام داد گف که از مرکز شهره منم گفتم از کجام دیدم بله زدم تو خال نزدیکمون بود صحبت کردیم دیدم مشخصاتش خوبه سنش خوبه فقط یه بدی که داش گف که ساعت ۱۱ شب میرسه قرار گذاشتیم ساعت یازده سره کوچشون من منتظر بودم پیام بده ساعت دهو نیم بود پیام داد گف نیم ساعت دیگه میرسه منم جواب دادم گفتم میام پاشدم رفتم دستشویی کونمو گشاد کردم با دو انگشت تمیز کردمو راه افتادم وسطایه راه بودم ده دقیقه به یازده پیام داد گف سره کوچه ام منم کیرم راست شده بود با دست میمالیدمش نخوابه رفتم رسیدم سره کوچه چون پیام داده بودم تیشرتم چه رنگی دیدم پشت سرم داره میاد اومد دست دادیم رفتیم تو خونش رسیدیم گفتم من برم دست شویی با دست نشون داد گف اونجاس رفتم نشستم مایه دستشویی زدم به سوراخ کونم تا دورش تمیز بشه باز با دو انگشت کونمو گشاد کردم و پاشدم چه کونی آماده کون دادن بودم پاشدم رفتم تو اتاق اون لباسشو در آورده بو منم شلوارمو تیشرتمو با جورابمو کندم اونم با شرت اومد تو کونمو دادم طرفش گفتم هر جوری دوس داری بکنم شرتشو در آورد جوووووون کیرشو دیدم کلفت بود ولی کوتاه گفتم بخورمش گف آره خوابید کیرشو کردم دهنم گف منم میخوام بخورم کیرتو حالت 69 شدیم من زیر خواب اون روم کیر کلفتشو کرد دهنم همزمان کیرمو میخووورد جووون دوس دارم وقتی میکنن تو دهنم انگشتم بکنن که همین کارو کرد برام که اخو اوخم در اومد یه پنج دقیقه دهنمو گایید با انگش گشادم کرد پاشد بکنه تو کونم گفتم سیر نشدم باز میخوام بخورمش اونم دوس داش ولی ایندفه میکرد کیرشو تو حلقم تا ته جون دوس داشتم بعد که حسابی دهنمو گایید نوبت رسید به کونه سفید و بی مو و تمیزم گفتم جرم بده کرم هم زدم کیر کلفتش آروم لیز داد تو کونم جووون چه حالی داد لیز خوردنش آروم آروم عقب جلو کرد گشاد شدم گف تلمبه بزنم گفتم آره آه تلمبه ای میزد وای تا ته فرو میکرد تو کونم نگه میداش هر کاریم میگفتم میکرد حالا تلمبه نزن کی بزن تلپ تلپ تلپ جووون نوک کیرش میخورد اونجایی که دوس دارم میزد باز توش گف داره آبم میاد گفتم بریز تو گف نه توش نمیریزم زد دوباره زد زد زد کشید بیرون آبشو ریخت پشتم چقد داغ یود آبش جون بعد تمیزم کرد و پا شدم اومدم ولی عجب کیری بود اون نزدیکمونه فک کنم هفته ای چند بار جرم بده جون یه کون کن حرفه ای پیدا کردم با مکان نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.