کون دادنم به آقا پیمان ششمین فاعل زندگیم

0 views
0%

سلام دوستان عزیز من هادی هستم گی هستم و داستان های کون دادنمو براتون مینویسم امیدوارم کیر تک تک تون نصیب کونم بشه خخخ من اولین بار توسط پسر عمم بهم تجاوز شد و بعد از اون با شش نفر مختلف سکس داشتم امروز میخوام از آخرین سکسم که مربوط میشه به زمستان پارسال براتون تعریف کنم تو همین سایت با دوست عزیزی به نام پیمان آشنا شدم پسری کمی تپل ۴۰ساله با بدنی سفید و کم مو و کیری کلفت و تقریبا ۱۵ سانتی از بدن خودم بگم کون خوش فرمی دارم تو عکسام میتوانید ببینید قدم ۱۷۴ وزن ۶۳ و سنم ۳۰ عصر با هم تو تلگرام صحبت کردیم و وقتی گفت شب تنهام حشر بهم اجازه مقاومت نداد و بلافاصله مسیر ۱۲۰ کیلومتری سنندج تا کرمانشاه رو رفتم و شب به آدرسی که داده بود رسیدم سر کوچه منتظرم بود رفتم و سلام کرد م و با هم به سمت خونش رفتیم یه خونه سه طبقه بود ما آرام و بی صدا طبقه آخر رفتیم گویا طبقه اول و دوم هم از اعضای خانواده خودش بودن واسه همین یه چراغ خواب روشن بود و بقیه چراغای خونه خاموش بود خودمم دوست داشتم یه جورایی رومانتیک بود به محض وارد شدن به خونه از پشت بغلم کرد و شروع به نوازش بدنم کرد گرمای کیر کلفتشو از روی شلوار لی که پام بود بین فرق کونم قشنک حس میکردم براش عشوه میریختم و کونمو به کیرش میسایدم اونم قربون صدقم میرفت د ستمو تو همون حالت به پشتم بردم و کمربندشو باز کردم و اونم فورا کمربند منو باز کرد شلوار شو که کشید پایین منم شلوارمو در آوردم و با شرت بازم بهم چسپیدیم و اینبار حسابی گرمای کیرش کونمو آتیش انداخت حس خیلی خوبی بود حسابی شهوتی شده بودم چرخیدم و جلو پاش زانو زدم و شرتشو درآوردم وای چه کیر ناز و خوشگل وتمیزی بود سفید و کاملا شیو شده بدون کوچکترین تعملی کیرشو تو دهنم گذاشتم و شروع به ساک زدن کردم حسابی ناله های پیمان بلند شده بود ترسیدم زود ارضا شه گفتم تموم نشی عزیزم گفت نه خیالت راحت حالا حالا ها ارضا نمیشم تعجب کردم قبل اون واسه هرکی ساک زده بودم بیشتر از دو دقیقه طول میکشید ارضا میشی و دهنم مملو از آب کیر میشد اما آقا پیمان خبری از ارضا نبود هرچند خیلی تو حس و شهوت بود پنج دقیقه ای همینطوریی براش ساک میزنم و لذت می بردم بعد بلندم کرد و دوباره بغلم کرد و بهم چسپید و کیرشو لای کونم میمالید و اروم اروم به همین حالت به طرف تخت خواب حرکتم داد گ گرمای کیرش حسابی بهم حال میداد رو تخت که رسیدیم به حالت داگی رو لبه تخت نشستم و اونم یه تفی به سوراخ کونم زد و سر کیرشو دم سوراخ کونم اروم فشار داد ولی چون یه سالی بود کون نداده بودم نتونستم دردشو تحمل کنم و از زیر کیرش در رفتم کیرش کلفت بود واقعا قبلا کیر کلفت تجربه کرده بودم ولی این از همه کلفت تر بود نشت رو تخت و گفت بیا بازم برام ساک بزن و منم بغدستش به حالت تقریبا ۶۹دراز کشیدم و شروع به ساک زدن کردم اونم شروع کرد با انگشت سوراخ کونمو باز کردن ناخنش یکم اذیت می کرد اما بهم حال میداد در کل بعد سه چهار دقیقه بلند شدم و رفتم رو پاش و کیرشو دم کونم گذاشتم و اروم روش نشستم حنوزم درد داشت ولی اینبار پیمان اجازه نداد از رو کیرش بلند شم و کیرشو محکم تو کونم فرو کرد که سوزش سختی داشت اما بعد چند لحظه سوزشش خوابید و پیمان شروع به تلمبه زدن کرد دستم دور گردنش بود و رو کیرش بالا پایین میرفتم و بهش میگفتم جونم عزیزم بکن منو بکن تا ته بکن اونم حشری میشد و تند تر منو میگایید نزدیک آب اومدنش بود کیرشو در آورد منو خابوند به پشت و شروع کرد کونمو ماساژ دادن و انگشت کردنم دوسه دقیقه ای با کونم ور رفت و منو چرخوند و لنگامو هوا داد و باز با یه تف به سر کیرش کیرشو تو کونم فرو کرد شروع به تلمبه زدن کرد خودمم داشتم کیرمو ماساژ میزدم و جلق میزدم خیلی حال خوبی بود دیگه طاقت نیاورد گفت داره ابم میاد گفتم بریز رو صورتم اونم فورا کیرشو از کونم در آورد و فوران آب کیرش رو روی سینه و صورتم خالی کرد و کیرشو دهنم گذاشتم م رسی از اینکه داستانمو خوندین نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.