کون دادنم به رضا

0 views
0%

با سلام خدمت همه شما دوستان شهوانی این اولین سکس من نیست ولی اولین داستانمه من 20سالمه قدم 165و وزنم60 یکم پرم سایز سینه هام 75 و باسنم یکم بزرگه و لبام قلوه ایه چیزی که رضا دیوونش بود این ماجرا واسه اوایل مهر 91میشه تابستون همون سال توسط یکی از دوستام با رضا که کارمند بانک بود اشنا شدم رضا همه چیزش خوب بود قد و هیکل و قیافه و 28سالش بود و مجرد خلاصه یکی دو باری رفتم بانک حس میکردم اونم گلوش گیر کرده شمارمو از روی یکی از فیش هام گرفت و به یه بهونه الکی بهم زنگ زد منم که از خداخواسته بعد چندتا تماس باهاش راه اومدم من خیلی حشریم واقعا میخواستم باهاش سکس کنم بعد 20روز رضا گفت میخوادئنامزد کنه من کپ کردم اما میگفت تو عشقمی و من همیشه باهات میمونم و ازین کس شعرا که خودم میدونستم منو واسه سکس میخواد چون خودم میخواستم باهاش سکس کنم میگفتم اره راست میگی بعد یه ماه قرار شد من برم خونش ولی سکس نکنیم ولی من میدونستم نمیتونم تحمل کنم صبح از خواب بیدار شدم رفتم حموم بدنمو صفا دادم بدنمو لوسیون خوشبو کننده زدم یه ست بنفش پوشیدم موهامو اتو کردم لاک زدم حاضر شدمو رفتم تقریبا س 10صبح بود داشت صبحانه میخورد منم نشستم و یه لیوان چایی خوردم بعد 45دقیقه گفت بریم تو اتاق خواب راحت باشیم دنبالش راه افتادم نشستیم روی تخت و ماهواره رو روشن کرد یکم حرف زدیمو دستمو گرفت کم کم شروع کرد به لب گرفتن اولش تظاهر کردم خجالت میکشم پا شد رفت اشپزخونه منم از فرصت استفاده کردمو لباسامو عوض کردم یه تاپ شلوارک یشمی پوشیدم و رفتم رو تخت دراز کشیدم اومد کنارم دراز کشید شروع کردیم این عین دیوونه ها لبهای همو خوردن آآآآآآخخخخخ چه طعمی با دستاش سینه هامو فشار میداد من با سینه زیاد تحریک نمیشم مگر اینکه گاز بگیره بهش گفتم سینه هامو گاز بگیر اونم اطاعت میکرد به زیر گردنو گوش خیلی عاجزم اونم ماهرانه میخورد واااااااای که دیوونه کننده بود حسابی خیس کرده بودم منو کامل لخت کرد و کشید لبه تخت و پاهامو داد بالا و شروع کرد به خوردن کسم چون دخترم با احتیاط این کارو کرد اوووووووف داشتم میمردم خیلی کسمو خورد خیلی حال کردم ولی ارضا نشدم پا شدم اونو لخت کردم یه لب ازش گرفتمو رفتم سراغ کیرش که حسابی شق شده بود با زبونم سرشو لیس میزدم یکم میک زدم یکم بهش تف زدمو تا دسته کردم تو دهنم یه اووووووووووفی گفت که منم حال کردم تند تند واسش میخوردم اونم آخخ و اوخخ میکرد تخماشو میخوردم خیلی تو ساک زدن حرفه ای بودم جوری میخوردم که ارضا شد بعدش رفت کلی روغن و ازین چیزا اورد من حالت سگی روی تخت خوابیدم و اون شروع کرد به ماساژ دادن کون من کونم بزرگه برقم که میزد باعث شد درجا کیرش بلند شه به خودش اسپری زد و بعد یکم لب بازی اروم سرشو گذاشت رو سوراخ کونم کونم انقد تنگه که سریع خون میاد اروم اروم کیرشو فرستاد تو من یه جیغ بلند زدم که اون گفت جووووووون دیگه تو حال خودش نبود یکم که جا باز کرد خودمم کمک میکردمو عقب جلو میکردم بعد 7 8دقیقه در اورد و منو به کمر خوابوند اومد روم دراز کشید کیرشو فرستاد تو آآآخخخخ چه حالی میکردم هم لبامو میخورد هم سینه هامو بعد چند دقیقه باز اون روی تخت به پهلو خوابید منم پشتمو کردم بهش و به پهلو جلوش خوابیدم کیرشو کرد تو دیگه کونم گشاد شده بود فقط حال میکردم باز بعد چند دقیقه اون به کمر خوابید و من نشستم روش سر کیرشو تنظیم کردم و با یه فشار تا دسته رفت تو رضا کاملا بی حرکت بودو من بالا پایین میرفتم از آخخ و اوخش معلوم بود با این مدل بیشتر حال کرده بعدش کمرشو اورد بالا و من محکم بغلش کردم وانقد بالا پایین کردمو لباشو خوردم که ارضا شد و همشو ریخت تو کونم بعدش منو خوابوندو انقد کسمو خورد تا ارضا شدم بعد اون رفتیم دوش گرفتیمو تا غروب 3وعده سکس کردیم النم که ازون ماجرا چند ماهی گذشته تا حالا باهاش سکس نداشتم هرچی اصرار میکنه قبول نمیکنم چون عروسی کرد ممنون که وقت گذاشتی و خوندی جز اسمها همه واقعیت بود نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.