گی تو بچگی

0 views
0%

سلام خاطره برا خیلی وقت پیشه ی چیزی حدود پنج شیش سال یک مدت بود خیلی مد شده بود همه بازی میکردن هم باشگایم نمیتونست ی مرحلهرو رد کنه قرار گزاشتیم رفتم خونشون از شانس همون موقع باباش ک خیلیم ادم معتقدی بود و حاجی بودو فلان زد رفت بیرون خونه خالی شد بازیو وا کردیم یکم بازی کردم مرحلرو رد کردم چند تا رمز هم دادم بش بعد گفت وایستای فیلم دارم پوشرو باز کرد سوپر ک نمیشه گفت ولی صحنه های ی فیلم بود والت رو اصلا نشون نمیداد با همون دوتامون داغ شدیم گفت دربیار جق بزنیم دوتامون کیرامونو در اوردیم شروع کردیم جق زدن دیدم نمیشه حال نمیده عوض کردیم من برا اونزدم اونم برا من اب اون اومد و پاشید رو گیبورد ولی اب من نه گفتبیا لاپایی حالیم نبود چیه فقط گفتم باش خم شد سگی گفتم نمیشه پاشو ب صندلی با دست تکیه داد و قمبل کرد وایستاده گزاشتم لاش یکم عقب جلو کردم بعد منم نمیدوستم معنی لاپا چیه انداختم وسطش تازه داشت حال میداد بهم اونم داغ کرده بود ک دیدم مبخاد از زیرم فرار کنه زیرپاشو زدم انداختمش زمین چسبیدم چند تا متوالی تلمبه زدم ک صداش قطع شد و داشت لذت میبرد چند دقیقه شد ک زدم توش دیدم اونم سیخ کرده و اخ اخش تبدیل ب اه اه شده سیخ کرده و داره جق میزنه حالا هیجانی شده بودم ابم نمیاومد یکم دیگه ک گزشت اونم خسته شده بود دیدم دارم ی چیزایی حس میکنم ابم داشت میومد بله ریختم رو کمرش یکم اهه و اوه کرد مثلا کثیف فلان ولی خیلی حال داد رفت حموم منم رفتم تو دستشویی شستم کیرم اینارو ب ی کیر دواژده سیزدع ساله شومبول میگن دوتامون قشنگ حال کردیم یکم دیگ بازی کردیم بعدشم رفتم خونه چند سال بعد ک دیدمش شده بود بسیجی تیر مدرسه معدلشم بالا کیرم بهش ساخته بود مثل اینکه مرسی دنبال کردید نظر فراموش نشه فحش هم ندید ممنون نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.