گی منو پسرخاله ام

0 views
0%

این داستانی که می خوام بگم مربوط می شه به ۲ سال قبل الان من ۱۶سالمه تابستون بودو پدرو مادر برای یک هفته رفته بودند مسافرت برای همین پسرخاله ام که من باهاش رابطه ی خیلی دوستانه یی داشتم میامد خونمون اونم۱۴سالش بود ما خیلی دوستانه با هم رفتار می کردیم یکی از همین روزا که اون اومده بود خونمون بعد از سلام و احوال پرسی روی مبل نشستیمو همون کارای معمولی ولی پسرخاله ام علی رفتارش عجیب بود بعد یهو دستاشو انداخت رو شونه هام و کشیدم به سمت خودش و لباشو گذاشت رو لبام من شوکه شده بودم ولی کم کم داشت خوشم میومد چون همیشه دوست داشتم با یکی رابطه ی همجنس بازی داشته باشم آخه من از دخترا متنفرم منم همراهیش کردم و شروع کردم به خوردن لباش لباش نرم و قرمز بود خیلی حال داده بعد چند دقیقه لباشو ار لبام جدا کردو گفت یه فیلم سوپر آورده تا باهم ببینیم منم فیلمو گرفتم و گذاشتم و بردم جایی که داشتن همو می کردن رفتمرو مبل نشستم و زیپ شلوارمو باز کردم و بهش گفتم با کیرم بازی کن بعد از ۲۰ دقیقه شلوارمو تا نیمه اورد پایین خودشم همین کارو کرد و گذاشت من با کیرش بازی کنم کیر هر دومون کوتاه نبود کیر من ۱۷ سانت و اون ۱۶ سانت بودبعد چند دقیقه هر دو لباسامونو درآوردیم و علی کیر هر دومونو که شق بودو گرفت تو دستش و بهم مالوند در همین حال ما از هم لب می گرفتیم بعد گفتم بخواب و یه زیر انداز انداختیم زیرمون من کیرم و کون علیو با روغن مخصوص چرب کردم بعد آروم آروم کیرمو کردن تو کونشو شروع کردم به پایین و بالا بردن بعد که کامل بالاو پایین می رفت شروع کردم تلمبه زدن بعد چند دقیقه دیگه تا خایه هاش می بردم تو کونش اولش داد می زد ولی بعد واسش عادی شد من کمکم داشتم ارضا می شد گفتم چ کار کنم گفت بریز توم من ادامه دادم تا ارضا شدم بعدش دیگه بی حال بود اون گفت بخواب من که بیحال و خستا بودم خوابیدم اون روی کیرش و کون من روغن زد اول که کیرشو برد تو کونم اول درد شدیدی حس کردم بعد کم شد ولی وقتی شروع کرد تلمبه زدن دوباره کمی دردم اومد ولی تا وقتی که داشت ارضا می شد ادامه داد به تلمبه زدن گذاشتم بریزه توم بعدش اون هم مث وقتی که من ارضا شدم بی حال شد بعدش هردمون رفتیم حمامو شب پیشم خوابید اون شب خیلی حال داد از اون به بعد هر وقت که کسی خونمون نیست یا من می رم پیش اون یا اون میاد پیش من و با هم حسابی حال می کنیم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.