چگونه کونی شدم

0 views
0%

با سلام اسم من سعید قمر.داستان از اونجا شروع شد که من کلاس دوم ابتدای بودم چون کونم بزرگ بود دوستام دنباله کردنم بودن تا یک روز قلدر کلاس که اسمش علی اقا جاویدان بود یک انگشت کرد تو کونم ولی چون زورم بهش نمیرسید نتونستم جوابش رو بدم تا اینکه یک روز که ورزش داشتیم من رفتم اب خوری اب بخورم که دیدم اونم دنبالم امد و از پشت بهم چسبید منم زود برگشتم و یک فحش بهش دادم که زد تو گوشم گفت برگرد کهیک دفعه یکی از بچه های کلاس امد اون دیگه نتونست کاری بکنه.گذشت تا یک روز که داشتم میرفتم خونه که یهو دیدم این علی اقا جاویدان که سر راهم وایساده من زوددویدم از یک کوچه دیگه برم که دنبالم افتاد وبعد از چند دقیقه منو گرفت و من گریم گرفته بود که دیدم گفت کاریت ندارم فقط میخوام باهات حرف بزنم خیلی خسته بودم همون جا نشستم که دیدم اونم نشست کنارم گفت که میخوام با هم دوست بشیم منم حرفاش رو باور نکردم بعد گفت که میخواد تو کلاس نذاره که کسی برای من گردن کلفتی کنه خلاصه مخم رو زد بعد رسیدم دم در خونه ما من تو پارکینگ یک فوتبال دستی داشتم که بهش گفتم بیاد با هم بازی کنیم اونم امد.بعد از چند روز من چون با اون تو مدرسه میگشتم دیگه کسی جرات نداشت بهم حرفی بزنه اونم هر روز میومد خونه ما فوتبال دستی بازی میکردیم.یک روز بهم گفت که که بازی کنیم هرکی باخت اون یکی رو سواری بده منم قبول کردم بار اول من بردم و اون منو سواری داد ولی بار دوم بهش باختم من که خم شدم تا سوار بشه دیدم چسبید به کونم و شروع کرد به حال کردن من خودم رو کنار کشیدم که دیدم به خواهش کردن افتاد و این که منو اون باهم دوست هستم ولی من قبول نکردم اونم رفت من شب وقتی که میخواستم بخوابم با کیرم ور رفتم که دیدم چه حالی میده بعد دستم رو به کونم میمالیدم که دیدم حالش بیشتر شد چند شب تکرار کردم تا اینکه عادت کردم یک روز دیگه که با علی جاویدان از مدرسه امدیم بیرون گفتم بریم فوتبال دستی بازی کنیم اون قبول کرد رفتیم من گفتم که هرکی باخت به اون یکی سواری بده.باز من بردم اون که خم شد من چسبیدم به کونش که زود کنار رفت و بهم فحش داد من گفتم که من حاظرم بهش کون بدم ولی اون هم بده که قبول نکرد من که اسرار کردم گفت باشه ولی اول من میکنم منم گفتم باشه بعد شلوارم رو دراوردم کونم کیر کوچیکش رو بیرون اورد چسبید به کونم داشت لاپای میزد من دیدم هس خوبی داره شروع کردم با کیرم ور رفتن بعد شش یا هفت دقیقه ارضا شدیم بعد از اون رو تا الان که سی سال دارم به افراد مختلف کون دادم.

Date: March 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.