کردن کون سحر توی جنگل

0 views
0%

با سلام خدمت شهوانیون عزیز من امیر هستم 29 ساله قد 180 وزن 82 کیلو ازکرمانشاه خاطره ای که میخوام براتون بگم مال چند ساله پیشه کاملا حقیقت داره لطفا فحش ندین یه دوست دختر داشتم به اسم سحر زیاد خوشگل نبود ولی قد بلند اندامشم حرف نداشت دانشجوی تربیت بدنی همیشه از کون میکردمش هفته ای حد اقل یک بار خیلی شهوتی بود امروز که میکردمش شب زنگ میزد میگفت دوباره میخوام بار اول که کردمش کیرمو راحت خورد معلوم بود زیاد کون داده بود یه روز با هم هماهنگ کردیم که بریم تفریح اونم به بهانه دانشگاه رفتن از خونه جیم شد من شب قبلش تمام وسایلمو از قبیل چادر مسافرتی و قلیون و بساط غذا و زیر انداز و پتو گاز پینیکی و رو حاضر کرده بودم صبح ساعت 8 قرار داشتیم من زودتر رفتم در دانشگاه وایسادم دیدم با پدرش اومد و از ماشین پیاده شد و رفت تو دانشگاه به محض اینکه پدرش رفت اومد سوار ماشینم شد و راه افتادیم مثل همیشه تمیز و مرتب و دوست داشتنی هر وقت منو میدید اول سلام میکرد بعد لبامو میبوسید قرار بود بریم سمت پاوه و جوانرود حدودا با سواری یک ساعت راه بود قبلش رسیدیم به روانسر اونجا صبحونه رو خوردیم و راه افتادیم تو راه همش دستم لای پاش بود و میمالوندمش و اونم شلوارشو کشیده بود پایین از رو شورت سفیدش کسشو میمالیدم و بعد از 10 دقیقه مالیدن چوچولاش ارضاء میشد میخواست صندلی رو پاره کنه نرسیده به غار قوری قلعه یه جنگل پر از درخت هست که از جاده قدیمی وارد جنگل شدیم سحر خیلی میترسید راستش منم ترس ورم داشته بود یه جای خوب پیدا کردم و چادر و بر پا کردم نشستم یه قلیون چاق کردم و با هم زدیم تو رگ همیشه باهاش بیرون میرفتم میگفتم بهش که اگه یه وقت گشتی یا ماموری بهمون گیر داد اسم پدر و مادر و خواهر برادر جفتمونو حفظ باشیم و اینکه با هم مثلا نامزدیم بعد قلیون لختش کردم و شروع کردم به خوردن لباش و اونم با میل لبامو میخورد بعد سوتینشو باز کردم و نوک سینه های قوه ایشو مک میزدم سحر خانوم تربیت بدنی میخوند بر عکس قیافش اندام نازی داشت کمر باریک بدون یه ریزه شکم مثل وحشی ها شورتشو از پاش در آوردم و شروع کردم به خوردن کسش و اونم با دستاش موهامو گرفته بود و میکشید کس خوردن زیاد دوست ندارم دمر خوابوندمش و گفتم با دست لای کونشو برام بگیره منم کیر 15 سانتیمو خیس کردم و تف زدم در کونش و آروم سر کیرمو رد کردم تو سوراخ سبزه و قشنگش همیشه سرشو که رد میکردم یه آه آروم از رو درد میکشد و بعد براش عادی میشد بعد بقیه کیرمو رد کردم تو کونش جا که باز کرد شروع کردم تلمبه زدن اونم سرشو برگردوند و مشغول خوردن لبم میشد آخ که چه کون داغ و تنگی داشت همیشه تمیز بود خودشم همکاری میکرد و کونشو میکرد تو کیرم و تلمبه میزد بعد از 10 دقیقه کردن نزدیک بود ابم بیاد همه ابمو کردم تو کونش و کاملا بی حس شدم و لباشو میخوردم بعد از هم جدا شدیم کیرم همیشه جر میخورد تو کون نازش بلند شدم و لباس پوشیدیم و یه موتوری ملجوق داشت از دور ما رو میپایید ترسیدم و سریع وسایلمو جمع کردیم و زدیم به چاک ظهرم رفتیم سمت جوانرود اونجام یه راند کردمش و غروب برگشتیم خونه به مرگ خودم کاملا حقیقت داشت هر کی فحش بده به خودش بر میگرده نوشته

Date: April 2, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.