کونی شدن من

0 views
0%

من 28 سالمه(محمود).2 ساله ازدواج کردم.تو سکس همیشه وقتی آبم میخواد بیاد،زنم انگشتشا میکنه تو کونم.
داستان از آشنایی من و همکارم شروع شد.ما با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کردیم.محسن 28 سالشه و هیکلیه.زنشم مریم ورزشکاره که با زنم سارا کلاس ورزش میرن.
یه شب 5شنبه مهمان ما بودن.مست مست کردیم و شروع کردیم به ورق بازی.
من و زنم باختیم.7 به 2!!!!
زنم هی منو مسخزه میکردو کار به جایی رسیدکه تو مستی گفت کیر کوچیک کونی.
اول همه خندیدیم که سارا گیر داد باید کیر و کونما نشون بدم تا همه ببینن.من خجالت میکشیدم تا اینکه محسن لخت شد و کیرشو نشون داد.18 سانت و کلفت !!!!!!!
زنم یهو گفت جوووووون!!!!محمود خاک تو سرت با این دودولت!!!
منا مجبور کردن که لخت شم…………….
دودولم شده بود 2 سانت از خجالت…….
مریم زد زیر خنده و هی کونه گردمو میمالوند و گفت سارا شوهرت کونی کونیه…….دودول داره به جا کیر……
سارا و مریم زوری منا خوابوندن از پشت و شروع کردن به انگشت کردن من……
یهو سارا به محسن گفت بیا شوهرکونی منه بکن…..
آآآآآآآخخخخخخخخخخخخخ….چه صحنه بدی بود.کیرمحسن تو کونم بود و 2 تا زنامون داشتن بهم ور میرفتن.
20 دقیقه دادم تا محسن آبش را ریخت تو کونم…
یهو زنم گفت من کیر محسنا میخوام نه دودول تو را….
مریمم گفت منم خیار میکنم تو کون محمود!!!!!!
محسن داشت سارا میکردو منم داشتم به مریم کون میدادم تا اینکه آبم اومد…..مریم زد زیر خنده که این بیچاره آبم نداره……
از اون روز دیگه سارا بم نمیده و فقط به محسن میده و مریمم منا با وسایل مختلف میکنه……
منم دارم عادت میکنم….چون کون دادنا دوست دارم.هر وقتم داره آبم میاد همه نگام میکننو میخندن.آخه زیاد آب ندارم…..

Date: February 16, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.