گاییدن دختر و مامور نیرو انتظامی طنز

0 بازدید
0%

با سلام همین اول بگم فحش ندید چون این داستان عین واقعیته من شروین سنم 22 خوشگل قد بلند و خیلی جذاب و تو دل برو هستم اما لات شهر هم هستم خیلی کله خرم هیشکی باهام کل نمیندازه بریم سر داستان یه روز با یکی از این دوست پسرام این بچه خوشگلها ترک موتورم بود داشتم تو شهر دور میزدم که یه دفعه یه کون بزرگ نظرم رو به خودش جلب کرد به این یارو خوشگله گفتم میخوای کس بکنی گفت اره گفتم برو کنارش رفت زد ترمز رفتم پایین گفنم منم شروین گفت کی شروین خطر گفتم اره بشین وسط موتور کارت دارم حالا یه ماشین شاسی بلند هم از نیرو انتظامی هم اونور خیابون بود دیدم زنه داره التماس میکنه من شوهر دارم منم بی اعصاب به زور سوارش کردم نیرو انتظامی که اولش منو شناخت جرات نکرد بیاد دنبال من اما بعدش دیدم داره یواش یواش میاد رفتم طرفه بیابون زنه رو لخت کردم پستوناش ریخت بیرون شرطشم از رو مانتوش کشیدم پاین دیدم چه کونی رفیقم یه زره ترسیده بود دیدم گشت رسید رفتم جلو به سروانه گفتم تا کونتو لو ندادی بزن به چاک دیدم اومد گلو گفت شروین خطر اینو بی خیال شو گفتم خیلی گه میخوریا یه پشت پا زدم بهش اسلحشو کشیدم گزاشتم رو شقیقه یارو گفن رحم کن من زن و بچه دارم دلم سوخت واسش گفتم خیلی خوب باشه تو واسم ساک بزن دیدم کیرمو خیلی خوشگل ساک میزنه گفتم خیلی حرفه ای هستی گفت قدیما تو محله کون میدادم گفتم میخوای به یاده قدیما بکنمت دیدم خوشال شد چشاش برق زد لباس های نطامیشو در اوردم شروع کردم به تلمبه زدن عجب کونی داشت زنه هم که اونجا بود شهوتش زده بود بالا اومد گفت پس من چی اونم گزاشتم رو ماموره کون دو طبقه ای میکردم یه ساعت جر خوردن اب من نیومد گفتم به ماموره بگو سربازات بیان لخت شن من ابم نمیاد یه سوت زد اونا اومدن لخت شدن 3 تا سرباز رو هم کردم دیدم نه هنوز ابم نمیاد دیدم راهی نیست رفیقه خوشگله رو کشیدم پیش اونم کردمش دیگه اخرش ابم داشت میومد کس زنه رو باز کردم خالی کردم توش اندازه یه شیشه دلستر شد بعد یک سال فهمیدم زنه 4 قلو زاییده از اب کیر من امیدوارم خوشتون اومده باشه با تشکر شروین

Date: آگوست 4, 2018